Är det krav på ett vattenskoter körkort?

I dagsläget (2021) finns det inget krav på ett vattenskoter körkort för att få framföra en vattenskoter, men nya bestämmelser om krav på förarbevis för vattenskoter träder i kraft 1 maj 2022. Så varför inte ta det redan nu i förberedelse inför de nya kraven? På vis blir din vistelse ute på vattnet säkrare redan nu, såväl som att du slipper den oundvikliga trängseln när alla kommer boka sitt tillfälle att ta sitt körkort för vattenskoter.

Detta är det andra steget i processen att göra våra vatten säkrare. Första steget skedde den 1 juni 2019 då det infördes en åldersgräns på 15 år för att gå framföra vattenskoter i Sverige.

Varför har det inte funnits krav på vattenskoter körkort sedan tidigare?

Väldigt bra fråga! Svaret är att vi faktiskt inte vet, och man kan fråga sig varför det finns krav på körkort för att köra bil och motorcykel, men inte vattenskotrar eller båtar under 12×4 meter.

Men under de senaste åren har antalet vattenskotrar ökat markant. Därför har nu alltså riksdagen röstat ja till regeringens förslag om ett körkort för vattenskoter.

Jag har tidigare förarintyg för fritidsbåt, gäller det för 2022?

Ja. Den som innehar förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg utfärdade före den 1 maj 2022 har rätt att köra vattenskoter med ett sådant intyg till och med 30 april 2023.

Du som innehar något av ovan intyg kan fram till den 30 april 2023 efter ansökan hos Transportstyrelsen få ett förarbevis för vattenskott utfärdat utan ytterligare utbildning.

Ovanstående bestämmelser gäller även för den som har ett intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal som är utfärdat före den 1 maj 2022.

Ta ditt vattenskoter körkort hos Navigationsgruppen

Så för att sammanfatta, vad behöver man för att köra vattenskoter?

I dagsläget (2021) är det enda kravet att du är minst 15 år gammal. Men inom kort (1 maj 2022) kommer det även införas ett krav på att man har ett körkort för vattenskoter.

Navigationsgruppens förarbevis för vattenskoter

Vattenskoter körkort är obligatoriskt från 1 maj 2022. Redan nu kan du ta ditt förarbevis vattenskoter hos Navigationsgruppen.

Utbildningen inleds med teoretiska självstudier online som du genomför på din dator, smartphone eller surfplatta innan du kommer till oss, eller vi till dig, för att genomföra den praktiska delen. Väl i våra utbildningslokaler i Frihamnen eller på annan ort så välkomnar instruktören dig och dina kurskollegor med att inledningsvis gå igenom vattenskoterns uppbyggnad. Därefter hålls en gemensam säkerhetsgenomgång innan det är dags för den praktiska utbildningen på vattenskoter. Här övar vi manövrering i låg fart, körteknik i hög fart, tillämpade övningar om väjningsregler och testar man över bord.

Målet är att du efter kursen skall ha en större förståelse för vilka olika situationer som kan uppstå samt upptäcka och hantera risker. Om du klarar kursen och dess tillhörande prov belönas du med ett körkort för vattenskoter.

Vi utbildar i hela Sverige, vill du att vi kommer till dig så kontakta oss gärna.