Att arbeta ute till sjöss

En karriär som fartygskapten innebär ett mycket stort ansvar och kräver egenskaper som handlingskraft, en god analytisk förmåga, ordningssamhet, stresstålighet mm. Arbetet innebär också en rad spännande uppgifter och man kan få chansen att se sig om i världen. En kapten kan söka arbete världen över då det är ett internationellt yrke och utbildningen läses på engelska, en kapten har stora karriärmöjligheter även på land.
Som befälhavare tar man hand om allt från navigering, besättning, last, eventuella passagerare och drift av fartyget men även en hel del administrativa uppgifter.

Kaptenen arbetar också med officerare och besättning för att ställa in fartygets fart och kurs samt övervakar fartygets position och anta åtgärder för att undvika faror. Kaptenen ser till att fartygets motor och utrustning är väl underhållna och att korrekta förfaranden för hälsa och säkerhet för passagerarna eller besättning följs där kunskaper inom sjukvård och brandskydd kan krävas.

Under befälhavaren kommer styrman som kan vara överstyrman eller andre styrman. Dessa två kan tillsammans med befälhavaren att föra och navigera fartyget från bryggan. Deras allmänna arbetsuppgifter handlar om att ansvara för däckspersonal, underhållsarbete, säkerhetsbestämmelser kring lastning och lossning. Arbete på sjön innebär ofta att man är borta från hemmet under vissa perioder, ett ”vanligt” arbetspass brukar vara mellan 2 till 16 veckor som följs av en längre sammanhängande ledighet.

Om man vill arbeta på sjön som befälhavare eller styrbefälhavare, ska man välja en sjökaptensutbildning eller sjöbefälsutbildning. Utbildningarna är breda och man lär sig om allt från regler på sjön till överlevnadstekniker. För att bli antagen krävs att man har godkänd hörsel, syn och färgseende. Ett av de viktigaste stegen för att bli sjökapten är erfarenhet och så kallad sjötid. Sjötid får man genom den fartygsförlagda delen av utbildningen. Under utbildningen får man känna på det verkliga arbetslivet ute på sjön.

Om man är intresserad av båtlivet och funderar att arbeta på sjön kan man kontakta Navigationsgruppen som håller kurser för båt förarintyg som är en bra kurs för den som nybörjare eller för den som vill friska upp gamla kunskaper. Där lär man sig grunder som navigering, säkerhet och regler till sjöss. Med ett båt förarbevis kan du framföra och hyra båt även utomlands.

Navigationsgruppen erbjuder även mer avancerade kurserna inom fartygsbefäl, maskinbefäl, högfartsbåt mm för den som vill utbilda sig vidare.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”