Börja köra båt kommersiellt

För att få köra båt i kommersiella syften, till exempel chartrade båtar med passagerare och liknande, krävs en utbildning som är godkänd av Transportstyrelsen och en godkänd examination. Efter avlagd examination får man sedan framföra fartyg med högst 12 passagerare med fartyg som är max 20 brutto (motsvarar ca 12 m meter långt fartyg) och i inre fart. Om man planerar en karriär till sjöss, är detta den kompletta utbildningen för detta. Utbildningen kallades förr för Skepparexamen, men är idag omgjord och har då också bytt namn till dagens benämning.

Krav för fartygsbefäl klass 8

För att få ut sin examen efter avklarad utbildning krävs ett särskilt läkarintyg som är ett krav för att överhuvudtaget få arbeta på havet. Intyget kallas läkarintyg för sjöfolk och är sedan giltigt i fyra år efter utfärdandet. Före examination krävs också att man genomgått den simulatordel som hör till VHF/SRC samt att man genomfört de praktiska momenten inom radar, sjösäkerhet, sjukvård och brand. Vid examination ska man kunna uppvisa ett godkänt resultat på detta prov.

Fördjupade kunskaper

En utbildning för fartygsbefäl klass 8 innehåller alla de olika delar som krävs för att kunna framföra en båt i yrkestrafik på ett sätt som är både säkert och bekvämt för både eventuell besättning och eventuella passagerare ombord.

Radarpraktik

Radar är ett praktiskt och många gånger oumbärligt verktyg på ett fartyg. I kursen för fartygsbefäl ingår praktik kring hur radar fungerar och kan användas praktiskt till sjöss. En del i kursen är det moment som rör radarpraktik. Radarpraktiken gör kursdeltagarna redo att navigera med hjälp av radar i de praktiska moment som ingår, och går både igenom grunderna i radarhantering samt positionsbestämning och praktiska övningar.

Sjösäkerhet

Säkerhet till sjöss är ett av de viktigaste momenten under kursen. Ska man köra båt yrkesmässigt är det väldigt viktigt att vara noggrann med säkerheten ombord, inte bara för sin egen skull, utan även för eventuella passagerare som man som fartygsbefäl har ett ansvar för. Det kan både handla om att navigera och att manövrera på ett sätt som är säkert för alla ombord, hur man håller utrustning och motor i bästa skick för att undvika olyckor och vad man kan göra om olyckan ändå är framme. Både inslag av första hjälpen och sjukvård och hur man kommunicerar i ett nödläge ingår i de kunskaper man får med sig efter kursen och som ingår för fartygsbefäl. Självklart lär sig också kursdeltagarna hur man ska organisera säkerhetsarbetet ombord för både passagerares och besättnings säkerhet. Även brandskydd är ett mycket viktigt inslag i kursen.

Regler till sjöss

När det gäller säkerhet finns en del regler som man behöver lära sig för att få intyget för fartygsbefäl. Det finns också en hel del lagar och regler som gäller sjöfart. Det kan till exempel röra hur man manövrerar båten med en säker fart och använder sig av de ljussignaler som krävs. Kursdeltagare får också lära sig hur passage ska ske för att undvika kollisioner med andra fartyg, och vilka skyldigheter man har som förare. Säkerhet till sjöss kan även handla om hur man ska agera när sikten är nedsatt, exempelvis på grund av dimma, mörker eller väderförhållanden. Alla de regler som gäller till sjöss är lika viktiga för att säkerheten ombord ska bli bästa tänkbara. Det är därför viktigt att ha en god kännedom om dessa, inte minst om man planerar att börja köra båt i yrkestrafik, oavsett om detta är med eller utan passagerare ombord.