Få mer frihet på havet – ta kustskepparexamen i Göteborg

Genom att navigera kan man ta sig från ett ställe till ett annat på ett effektivt, säkert och smidigt sätt. Att navigera sig fram på land är i de allra flesta fall relativt enkelt, du har vägskyltar och gatunamn som leder dig rätt. Idag har de flesta även inbyggd GPS i telefonen vilket gör det mycket enkelt. Går man ändå vilse finns det oftast någon på vägen du kan fråga. På havet råder däremot helt andra villkor; tänk dig att vara långt ute till havs utan några vägdirektiv och bara oigenkännliga landmassor vid horisonten.

Även om det finns en typ av ”skyltning” som varnar för faror som grunda vatten, finns det ingen som kan peka dig i rätt riktning när du ska ta dig någonstans med båt. Om det är svårt att hitta rätt under dagen, tänk dig då samma situation på kvällen där du inte ens har ljuset och dina ögon att förlita dig på. För att undvika att hamna i sådana situationer utan att veta hur du ska agera, kan det vara smart att lära sig grunderna i navigation. Ett sätt att göra detta på är att gå en kustskepparintyg utbildning.

Om du vill ta kustskepparexamen i Göteborg, bör du först ha tagit ett förarintyg för båtar. Skepparexamen är en fördjupande kurs för dig som vill lära dig mer om navigation och hantering och manövrering av båtar. Ett kustskepparintyg krävs dessutom för att få framföra skepp i Sverige. När du tar kustskepparexamen i Göteborg innebär det att du får lära dig den teori som krävs för att framföra skepp, varvat med praktiska övningar som att lära sig knyta knopar och manövrera en båt. I utbildningen ingår även navigering inomskärs- och utomskärs i både dagsljus och mörker, säkerhet, sjövägsregler och sjömanskap.

Genom att ta kustskepparexamen klass 8 kan du inte bara öka dina kunskaper, utan blir också en mer självsäker förare och kan på det sättet njuta mer av ditt båtliv.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”