Guide till att ansöka om ditt certifikat hos Transportstyrelsen

Såhär ansöker du om certifikat hos Transportstyrelsen – En Steg-för-Steg Guide:

Här kommer vi att gå igenom varje steg i processen för att söka certifikat efter att ha genomfört en STCW-Manila kurs. Efter att du har slutfört kursen är det nödvändigt att ansöka om ett nytt certifikat, du har fem år på dig att genomföra denna process. Efter denna period krävs en ny kurs innan certifikatet kan sökas igen. För att förenkla ansökningsprocessen behöver du tillgång till en dator eller mobil med internetanslutning och mobilt bank-id. Nedan följer vår steg-för-steg guide för att underlätta ansökningsprocessen.

Följ guiden noggrant för en smidig certifikatsansökan. Vanliga frågor och svar om ansökan finns på Transportstyrelsens hemsida här. Lycka till med din ansökan!

Börja med att besöka transportstyrelsen.se och navigera till “Sjöfart” -> “Ombordanställda” -> “Mina sidor för sjömän” -> “Gå till tjänsten

Logga in

Välj att logga in med e-legitimation, välj sedan den e-tjänst som passar dig, i den här guiden använder vi mobilt BankID. Öppna Bank-ID på din mobiltelefon och scanna koden för att logga in.

Mina ansökningar
Navigera till “mina ansökningar” och välj “Behörighet och certifikat”

Ansökan om behörighet / certifikat / preliminär bedömning

– Steg 1 av 6 –
Välj kategori = “förstagångs” eller “förnyelse” (Om du har gått en grundkurs väljer du förstagångs, har du gått en refreshkurs väljer du förnyelse). Klicka på “nästa”

– Steg 2 av 6 –
Välj grupp = “certifikat”
Beroende på vilken kurs du har gått väljer du certifikatet i menyn. Är du osäker på vilken kod din kurs har kan du se detta under kursbeskrivningen på vår hemsida under avsnittet certifikat. Välj “ej preliminär bedömning” och klicka på “nästa”

– Steg 3 av 6 –
Kryssa i rutan “Jag har noterat att avgiften måste betalas i förskott och att jag ska Återta den (under fliken Mina ansökningar) om jag inte avser fullfölja ansökan. Återtagande sker utan avgift.”

Resterande delar kan du lämna tomma och klicka på “nästa”

– Steg 4 av 6 –
Kontrollera att dina uppgifter stämmer, vill du ändra något gör du det på din profil på dina sidor. Du kan välja att ditt certifikat skickas till din folkbokföringsadress eller till en annan adress som du i så fall måste uppge. Klicka på “nästa”.

– Steg 5 av 6 –
Kontrollera din ansökan så att alla uppgifter stämmer. Kryssa för rutan “Härmed intygar jag att de uppgifter jag angett är korrekta” och klicka på “nästa”.

– Steg 6 av 6 –
Välj önskad betalningsmetod och slutför betalningen genom att klicka på “Registrera”.

När du har betalt avgiften är det bara att vänta på att ditt nya certifikat kommer med posten!

Lycka till!