Energi – GWO

Utbildningar – Solkraft och Vindkraft (GWO)

Global Wind Organisation - GWO

GWO (Global Wind Organisation) är en internationell organisation som syftar till att standardisera och förbättra utbildning och säkerhet inom vindkraftsbranschen. GWO-ackrediterade utbildningar är erkända över hela världen och ger arbetstagare inom vindkraftssektorn nödvändiga färdigheter och kunskaper för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Safety & Navigationsgruppen utbildar i modulen GWO Sea Survival. Denna GWO-modul ger deltagarna möjlighet att vidta rätt förebyggande åtgärder inom alla aspekter av säker tillgång och räddning till havs. Modulen förbereder deltagarna för regelbunden drift och nödsituationer under resan från land till installation eller turbin samt vid arbete uppe på tornet.

Utbildningen genomförs enligt GWOs standrad och efter godkänd utbildning erhåller du ett internationellt erkänt certifikat för att kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare till sjöss.