Har du gått från landkrabba till sjöbjörn? Nästa steg kan vara att ta en skepparexamen!

Du kanske redan har kommit en bit på vägen till god sjövana. Kanske vill du till och med arbeta professionellt på sjön? En bra början är att satsa på en utbildning där du får vara i skärgården.

På så sätt blir det både roligare och enklare att omvandla teori till praktik och träna på riktigt. Stockholms skärgård håller världsklass och den förtjänar givetvis att bli behandlad md respekt, oavsett det är på fritid eller arbetstid vi är där.

Har du förarintyget sedan tidigare kan du bygga på kunskaperna och öka möjligheterna till en karriär till sjöss. Kustskepparintyget, som förr hette Skepparexamen, är en kurs för dig som är redo för nästa steg. Detta intyg krävs för framförande av skepp, alltså fartyg på över 12 x 4 meter. Hör du till dem som har en gammal skepparexamen har du möjlighet att köra kommersiellt med fartyg som är maximalt 20 brutto. Nu är denna examen ersatt av två andra utbildningar. Den stora skillnaden är att efter den ena får du köra kommersiellt men efter den andra examen kan du endast köra i privat syfte.

Alltså; för kommersiell trafik behöver du gå Fartygsbefäl klass 8 och med Kustskepparintyg kan du köra fritidsskepp privat. I Sverige är det lag på att befälhavaren måste inneha minst kustskepparintyg för att få framföra ett skepp.

När du gått igenom en skepparexamen i Stockholm ska du ha de kunskaper som krävs för att kunna framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt. Du kommer att få lära dig hantera bränder och nödlägen, och få ökade kunskaper om GPS och radar. Du ska ha förarintyget sedan tidigare och dokumenterad båtpraktik.

Det är krävande studier när du kommer upp på den här nivån. Men alla lärare kommer att göra sitt yttersta för att du ska ta din examen och växa både som människa och skeppare. Utnyttja deras kunskaper och erfarenheter så mycket som möjligt under utbildningstiden. De kommer in med olika bakgrund och intressen, men med ett gemensamt fokus på att lotsa alla deltagare i mål. Din kännedom om kobbar och grund i skärgården, kommer att öka, eftersom det är där vi håller till!

En sak är central och grundläggande i alla utbildningar och alla nivåer, att veta var man befinner sig. För många är en navigationskurs i Stockholm det första steget mot ett roligare båtliv. Att du kan din position är avgörande för att du fattar rätt beslut i nästa stund. Vi tränar på att dubbelkolla och se mer kritiskt på GPS och digitala appar, och jämföra med verkligheten med täta mellanrum. Några andra bra punkter att hålla sig till, är att alltid vara två ombord, en som navigerar och en som styr, att anpassa hastighet och beteende utifrån omgivningen, bära flytväst och hålla sig på djupt vatten.

Har du planer på att bege dig utomlands för en båtsemester, ta en kontakt för att gå igenom lagar och regler och för att få tips. Det finns ingen sammanhållen standard för vad som krävs för framförande av fritidsbåt i på europeiska vatten.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”