Hur får jag ett båtmekanikerintyg?

Ett båtmekanikerintyg kan du få genom att genomgå en kurs som är anpassad just för detta syfte. Kursen kombinerar vanligen både teori och praktik för att man efter avslutad kurs ska kunna felsöka, reparera fel och även förebygga de vanligaste felen som rör båtens motor. Kursen avslutas med en examination som leder till ett intyg i din intygsbok. Man kan gå kursen på en skola som erbjuder olika typer av båtkurser för både privatpersoner och yrkesverksamma. Det är viktigt att vända sig till en skola som har de kurser man efterfrågar, men också en skola som är pålitlig och som har goda vitsord av tidigare elever. Längs kusterna, särskilt i södra och östra Sverige finns ofta erfarna och kompetenta skolor som erbjuder båtmekanikerkurser.

Kvalifikationer för en bra båtmekaniker

För att bli en riktigt bra båtmekaniker behövs framför allt ett tekniskt intresse och kanske även ett visst tekniskt anlag. I kursen för båtmekanikerintyg får man lära sig grundläggande funktioner hos båtens motor och andra system, hur man felsöker denna vid ett eventuellt fel, hur man ska serva och underhålla motorn för att förebygga fel och mycket annat i både praktik och teori. Med ett båtmekanikerintyg kan man arbeta som båtmekaniker både professionellt, men också med sin egen båt och du blir då en betydligt säkrare båtförare. Att bli båtmekaniker kräver utbildning, men det kräver också ett visst tekniskt intresse för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Viktigast av allt är dock ha ett intresse för båtar och båtliv, och en vilja att lära sig mer. En båtmekaniker är en oumbärlig del av många företag, som till exempel varv, båtindustrin, företag inom turistnäringen och många andra. 

Varför är det så viktigt att ha en båtmekanisk examen?

  • Du lär dig att felsöka och reparera en motor och andra system i både praktik och teori.
  • Du lär dig att förebygga fel som kan undvikas genom korrekt underhåll av motorn.
  • Du blir eftertraktad på arbetsmarknaden som båtmekaniker.
  • Som privat båtförare blir du säkrare och kan undvika haverier.

Få båtmekanikerintyg i Stockholm

Att få ett båtmekanikerintyg i Stockholm innebär att först genomgå en kurs, som bland annat innehåller en grundläggande båtmotorutbildning. Kursen varierar praktiska och mer teoretiska moment för att få en helhetskunskap om båtens motor, både inombordare och utombordare, och alla system som är kopplade till denna. Man får även lära sig hur man utför underhåll, för att på så sätt öka säkerheten i båten. En väl underhållen och servad båt och båtmotor är säkrare då risken för olyckor minskar, både för att man minimerar risken för att råka ut för något under körning och för att man minskar risken för att olika typer av fel till följd av felaktigt underhåll ska uppstå. I Stockholmsområdet med omnejd finns ett flertal olika kompetenta och erfarna skolor som erbjuder kursen för båtmekanikerintyg. Att få ett båtmekanikerintyg i Stockholm handlar framför allt att hitta en skola som kan erbjuda kurser med relevant innehåll av hög kvalitet på tider som passar just dig.