Hur får jag manöverintyg för högfartsbåtar?

Ett manöverintyg för högfartsbåtar kan du få genom att gå en 9 timmars utbildning hos oss på Navigationsgruppen. Kursen kombinerar teori och praktik och du får bland annat lära dig: 

  • Grunderna i manövrering i teori 
  • Hantering av båtar i höga hastigheter
  • Sjövägsregler
  • Sjömanskap
  • Navigation i teori och praktik 

Under kursens gång ger vi oss ut på havet med en av Navigationsgruppens utbildningsbåtar. Här går vi igenom båtens säkerhetsutrustning, de viktigaste instrumenten ombord samtidigt som du får lära dig hur en motordriven båt ska framföras i olika situationer. 

Vart genomförs utbildningen?

I centrala Stockholm, Frihamnen. Navigationsgruppen har helt egna utbildningslokaler där du som kursdeltagare får möjlighet att genomföra utbildningar i en marin miljö. Våra båtar som används för kursernas praktiska delar ligger förtöjda på bryggorna precis intill lokalerna och samtliga klassrum är utrustade med ändamålsenliga redskap. Allt för att effektivisera och optimera din utbildning. Om du blir törstig eller hungrig under manöverintyg kursens gång finns det alltid kaffe, te, vatten och frukt i vår matsal. Det är bara att ta för sig och njuta av den fantastiska sjöutsikten.

Examination 

När du har genomfört kursens alla moment har du möjlighet att testa och visa dina kunskaper genom att utföra ett skriftligt och praktiskt prov. Examinationen görs i våra utbildningslokaler och vi rekommenderar dig att genomföra provet max två veckor efter utbildningstillfället. Om du får ett godkänt provresultat belönas du med ett manöverintyg. 

Ifall du inte klarar provet får du komma tillbaka och skriva det igen. Dock måste du betala avgiften för provet varje gång du skriver.

Varför ska man ta manöverintyg för högfartsbåtar?

När man kommer upp i höga farter är det viktigt att man kan hantera båten rätt. Att förhålla sig korrekt till andra som befinner sig ute på havet är avgörande för både din och andras säkerhet. Precis som på landets motorvägar inträffar oväntade situationer, och för att kunna hantera dessa på bästa möjliga sätt krävs grundläggande kunskaper i hur man framför och hanterar sin båt. Genom att ta ett manöverintyg blir du trygg i rollen som förare och får en helt annan känsla av frihet när du skär genom vågorna. Efter genomförd utbildning kommer du att kunna tackla eventuella problem ute till havs på ett bra sätt. 

Hos Navigationsgruppen får du ett gott sjövett, praktiska färdigheter och ett intyg som bevisar din kompetens.

Manöverintyg för högfartsbåt – Stockholm

Navigationsgruppen har lång erfarenhet av marina utbildningar och genom trofast kärlek för båtliv och skärgård levererar vi kurser av högsta kvalité. Kontakta oss idag för att boka kursen för manöverintyg i Stockholm.