Hur man gör radarplottning och varför det är viktigt

Radarplottning görs vanligen med ett tillägg till den vanliga radarn, en så kallad automatic radar plotting aid eller ARPA. Radarplottning görs genom att lokalisera andra rörliga föremål, exempelvis andra båtar och fartyg och beräkna deras kurs för att undvika kollision vid planering av den egna kursen. En snabb plottning av ett mål ger en bra bild av hur detta föremål kommer att röra sig. Man kan också använda en GPS, både för att plotta sina kurser eller fiskeställen och liknande. På internet kan man hitta många test för GPS-plotter för att på så sätt hitta den båt-GPS som är bäst i test.

Är radarplottning användbart?

Radarplottning är mycket användbart just för att undvika eventuella kollisioner på sjön, och därmed skapa en säkrare och tryggare navigering. Goda kunskaper i radarhantering, däribland radarplottning, är ofta en bra utgångspunkt för att kunna plotta och navigera på ett effektivt sätt. Ett bra hjälpmedel kan då vara att hitta den bästa navigatorn, som då blir ett bra verktyg för att uppnå detta.

Vad krävs för att bli en bra navigatör?

För att bli en bra navigatör krävs inte bara att man hittat den bästa navigatorn på marknaden eller att man har full koll på vilket ekolod som är bäst i test, det kan också vara en stor fördel att ha tagit ett så kallat radarintyg. I en kurs för radarintyg får man ofta lära sig grunderna i hur en radar fungerar och hur man läser radarbilden korrekt. Man får också lära sig radarplottning, navigering och radarplanering. Men även om en kurs är en bra utgångspunkt för att bli en god navigatör, så krävs också ständig övning i ”skarpt läge”, det vill säga på båten och på sjön.

Följ dessa fem steg för att bli den perfekta navigatören

  1. Var uppmärksam på alla moment i navigeringen. Var noggrann även med de små detaljerna. Det kommer att löna sig i längden.
  2. Det är viktigt att lära sig att läsa och tolka sjökort. Det är en oumbärlig kunskap för att bli en god navigatör. För att få bra grundkunskaper, kan en kurs i navigering vara en god utgångspunkt.
  3. Lära sig att göra en navigationshistoria. På detta sätt kan man enkelt följa sin tidigare kurs, och sina tidigare rutter.
  4. Lära sig att använda sin navigationshistoria. Det finns alltid något att förbättra, men också alltid något att lära sig av sina tidigare kurser.
  5. Bygg en verktygslåda med navigationstekniker. Man lär sig något nytt hela tiden!

Genom att följa dessa fem tips, är man på god väg att bli en riktigt god navigatör. Komplettera gärna med en kurs i navigering och radarhantering för en god kunskapsgrund att stå på.