Hur man tar förarintyg i Sverige

Om man inte har några förkunskaper alls, är det första man ska göra att anmäla sig till en kurs hos en erfaren och beprövad skola, där man får lära sig det man behöver kunna för att sedan kunna genomföra en examination som leder till att man får ett förarbevis för båt. Kurserna är oftast uppdelade i både teoretiska och praktiska moment så att man är väl förberedd inför att framföra sin egen båt efter genomgången kurs och avlagd examination. När man tagit förarbevis kan man välja att gå vidare och gå kurs för exempelvis kustskeppare, vilket krävs för att få köra större fartyg, det vill säga skepp och som mäter över 12×4 meter. Här får man ännu djupare kunskaper om bland annat navigation och är en bra förberedelse om man till exempel vill köra större båtar utomlands. Vill man gå vidare och köra snabba fartyg, kan man välja att fortsätta med en kurs som riktar sig till de som vill kunna framföra fartyg i över 35 knop.

Grundkrav för båtförarbevis

För att kunna avlägga den examination som gör att man får ett så kallat förarintyg så ska den utbildning eller kurs man först genomgått framför allt ha innehållit moment som avhandlar navigation, sjökort, regler på sjön, säkerhet, utrustning och annat som kan räknas som grundläggande kunskaper för den som ska framföra sin egen fritidsbåt. Examinationen utförs sedan i nära anslutning till avslutad kurs, och utförs av en förhörsförrättare. Förarbeviset är ofta det första steget till fler och mer fördjupade kunskaper och intyg.

Lär dig grunderna i navigation

En del av den kurs som syftar till att man ska kunna avlägga examination för förarbevis är inriktad på navigation, att läsa sjökort och att kunna lägga upp en rutt. Denna typ av mer grundläggande kunskaper inom navigation är det som krävs för att själv köra sin privata båt i exempelvis skärgården. Vill man fördjupa sina kunskaper inom navigation, kan man också bygga på utbildningen med en navigationskurs. Eftersom navigation är en av de viktigaste delarna i kursen för förarbevis för båt, så lär man sig oftast allt som man behöver kunna för att framföra sin båt på ett säkert och lagligt sätt.

Säkerhet till havs

Både för att klara av examinationen och för att sedan kunna njuta fullt ut av sitt nya båtliv, så är momenten som handlar om säkerhet några av de viktigaste att genomgå i kursen. Säkerhet till sjöss kan handla om att kunna framföra sin båt på ett säkert sätt, men också hur man använder ljus- och ljudhjälpmedel och signaler på ett korrekt sätt, för att också vara medveten om säkerheten för andra båtar och människor i närheten. Att kunna hantera sin båt i olika typer av väder är också en viktig säkerhetsfråga, som inte bara gör båtturerna säkrare utan också betydligt roligare och bekvämare.

Sjöregler

Lika viktigt för säkerheten som det är att kunna navigera och hantera sin båt på ett säkert sätt är det att känna till de lagar och regler som gäller till havs. Ett viktigt moment i kursen för förarintyg är just sjöregler och vilka lagar man har att förhålla sig till när man kör sin båt. Att vara kunnig i hastighetsbegränsningar, signaler och annat som påverkar säkerheten är en mycket viktig aspekt för det framtida båtlivet.