Jobba professionellt på sjön? Grunda med solida kunskaper om sjösäkerhet

Inom svensk yrkessjöfart är kraven på säkerhet höga. Olycksfrekvensen är mycket låg och antalet drunknade var noll under 2016. Detta beror bland annat på att det finns ett antal lagar och regler som ökar trygghet och säkerhet. Även bra väderprognoser och avancerad navigationsteknik är viktiga faktorer.

Den som arbetar i den här branschen måste ha goda grundkunskaper i säkerhet. Att ha teoretiska kunskaper och träning i brandskydd, överlevnad och sjukvård kan vara helt avgörande i en akut situation. Visst kan livet på ett fartyg ha sina risker, men med en sjösäkerhet kurs i ryggen blir både du och din omgivning tryggare.

Organisation och rutiner är A och O på ett fartyg. Det måste vara helt tydligt hur roller och ansvar ska fördelas och vad man kan förvänta sig av kollegorna ombord. Befälhavare på fartyg med fler än hundra passagerare är certifierade inom det som kallas ”crowd and crises management”. Att förstå sig på mänskligt beteende och hur grupper beter sig i en kris är naturligtvis en grundförutsättning för sjösäkerhet.

En utvecklad trafikledning, god kommunikation och ett kvalificerat stöd för positionsbestämning och reseplanering minskar också riskerna för olyckor.

Moderna sjösäkerhetssystem är baserade på fyra nivåer.

  1. Förebyggande av olyckor
  2. Mildra inträffade olyckors konsekvenser
  3. Evakueringssystem
  4. Sjöräddning

Om du har planer på att arbeta till sjöss, börja med en utbildning som stöds av Manila STCW-koden och bygg sedan på genom att ansöka om Basic Safety (BST), det internationella certifikatet.

Kanske är din yrkesbana inte helt utstakad ännu? Då kan du börja med att öka på din kompetens med en navigationskurs i Stockholm till exempel med inriktning på de elektroniska sjökorten eller andra applikationer med GSP-stöd eller GRIB för vädertjänster. Radarutbildning på 8 timmar teori och praktik. Eller ta några timmar med en båtcoach för att finna ut inom vilka fält du bör förkovra dig. Sedan har du mängder av klasser att välja mellan, mot skepparexamen och upp till de professionella examina som maskinbefäl klass 8. Den är ett krav för yrkesmässigt framförande av fartyg på över 405 kW (eller 552 hk).

Rent allmänt är ”maskinbefäl” eller ”maskinchef” benämningarna för den som ansvarar för maskiner och annan teknisk utrustning ombord på ett fartyg. Man har då det övergripande ansvaret för den tekniska utrustningen ombord. Det är ett övervägande administrativt jobb med koordinering mellan myndigheter, rederier och andra berörda. Fartygsingenjören är mer av en hands-on arbetsledare och övervakar och underhåller maskiner, pumpar och belysning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”