Krav för kustskepparintyg

För den person som har båt och båtliv som hobby, och vill ta detta ytterligare ett steg längre så är kustskepparintyg ett bra steg att ta när du har skaffat tillräckligt stor båt. Transportstyrelsen kräver att den som kör en båt av fritidsnatur och mäter över 12 gånger 4 meter ska ha kustskepparintyg. Det är Nämnden för båtlivsutbildning som har det formella ansvaret för kontroll av kustskepparintyg men man kan förbereda sig innan testet genom att gå en kustskepparintygkurs som hålls hos en särskild skola eller ett studieförbund. Genom att gå en sådan kurs får man både praktisk och teoretisk kunskap så att man klarar testet och är väl förberedd på att framföra sin båt. Utbildningarna består ofta av olika moment samt praktisk kurslitteratur, och finns med olika båtar och utbildningslokaler. Om man vill köra en lite större båt på sin fritid är kustskepparintyg ett måste.

Kustskepparintyg kurs

Kurser inför kustskepparintyget finns på ett flertal platser runt om i hela Sverige, och består vanligen av teoretisk undervisning varvat med praktik som gäller framför allt navigation och sjöfartsregler. Kustskepparintyg är ett krav för att få köra det som kallas skepp, det vill säga en båt som mäter mer än 12 gånger 4 meter. För att kunna gå denna kurs och sedan avlägga prov och få intyget, krävs dessutom att man har det grundläggande förarintyget för båt. Kustskepparintyget är därmed en bra vidareutbildning, som lämpar sig väl om man vill ta steget till en större båt eller skepp och vill fördjupa sina kunskaper, till exempel inför längre båtturer eller liknande. Att skriva eller avlägga provet inför att man sedan får intyget, sker ofta på samma ställe där man gått kursen, men under överinseende från Nämnden för båtlivsutbildning som har detta uppdrag av Transportstyrelsen.

Kustskepparintyg utbildning

Om man tidigare gått kurs och tagit det som kallas förarintyg för båt, men vill gå vidare till större båtar eller skepp och vill lära sig mer om navigation och regler för sjöfart, är en kustskepparintygs-utbildning rätt väg att gå. Utbildningen förbereder teoretiskt och praktiskt för själva provet för intyget, men ger också mer sjövana och en större förståelse för navigation och regler, vilket gör båtlivet säkrare och mer bekvämt. För den som planerar att semestra med sin båt är också utbildningen ett bra sätt att försäkra sig om att alla kunskaper man behöver är aktuella och färska, för att den lite längre båtturen ska vara så säker som möjligt. Kurslitteraturen kan efter avlagt prov sedan med fördel användas och konsulteras vid behov för att hålla kunskaperna levande. Man kan också gå flera typer av fortbildningskurser eller kursen för kustskepparintyget igen utan att avlägga prov, för att ständigt utveckla och hålla kunskaperna vid liv.