Krävs en båtkörkort kurs i Sverige, Spanien eller Storbritannien?

En båt eller vattenskoter kan användas i rekreationssyften, i arbete eller för transport av olika varor. Beroende på vilken typ av båt du framför behövs olika typer av förarbevis och certifikat. Du måste till exempel inte ha ett vattenskoter förarbevis för att framföra en vattenskoter, men det gör att du kan bevisa att du har de kunskaper som krävs för att framföra fordonet på ett säkert sätt. Att vara säker på vattnet är a och o, inte bara för din egen skull men även för andras. Att som nybörjare utbilda dig gör att du kan hjälpa till att bidra till att våra vatten är säkra att vistas på.

Det finns olika typer av utbildning för dig som vill lära dig mer om båtar och båtlivet. Det kan handla om att gå en båtkörkort kurs för att lära dig det mest grundläggande, eller att ta certifikat och intyg för att få lov att framföra båtar i kommersiellt syfte eller i hög hastighet. I olika länder gäller olika typer av regler och lagar, vilket gör att du kan behöva olika typer av certifikat.

Det finns fyra olika typer av båtlicenser i Spanien som krävs för att få lov att framföra olika typer av båtar. Kurserna syftar bland annat till att lära dig det grundläggande inom navigation. Om navigering sker under dagtid och området är under Sjöfartsverkets övervakning krävs dock ingen licens, så länge motorbåten maximalt har en 11, 03 kW motor och är inte mer än 4 meter lång. Segelbåtar som inte är mer än fem meter långa kräver inte heller någon licens för att framföra.

Framförande av båt runt den brittiska kusten är öppen för alla och kräver ingen licens eller certifikat. Detta gäller överallt förutom då man ska in på Storbritanniens inre vattenvägar. Där krävs vanligen båtkörkort eller att man är registrerad hos de lokala myndigheterna. Det finns två typer av båt förarbevis att välja mellan: verksamhetstillstånd och licens för fritidsbåt. Licens för fritidsbåt tillåter en båt som används för personligt bruk under en period på 6-12 månader, medan ett verksamhetstillstånd krävs för att bedriva kommersiell verksamhet som exempelvis att transportera gods. Även om det inte krävs enligt lag, lägger den brittiska regeringen även stort fokus på vissa säkerhetsföreskrifter när du använder segelbåtar, yachter, motorbåtar, etc.

I Sverige finns flera utbildningar som låter nybörjare att förvärva grundläggande kunskaper i navigering, sjösäkerhet och andra praktiska kunskaper. Även om det inte krävs någon licens för att driva fritidsbåtar som är mindre än 12 meter långa och 4 meter breda, förväntas varje båtförare följa de svenska sjövägsreglerna. Dessa bestämmelser anger att alla fartyg skall bemannas ordentligt och att besättningsmedlemmarna bör ha tillräckliga färdigheter och kunskaper. Om dessa bestämmelser inte följs kan det betyda böter och i sällsynta fall även fängelse.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”