Advanced Fire Fighting Refresh

Avancerad Brandbekämpning Fortbildning (AFF-R)

Om den här kursen

Den här repetitionsutbildningen är för dig som har ett tidigare certifikat i Advanced Fire Fighting och vill fortsätta att ansvara för att leda brandbekämpningen ombord samt har genomfört minst tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste fem års perioden. Utbildningen följer direktiven i enlighet med regel A-VI/3 i Manila STCW-konventionen. Efter utbildningen kan du förnya ditt certifikat för Advanced Fire fighting (AFF).

Safety & Navigationsgruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. För att genomföra kursen så effektivt som möjligt består denna kurs av digitala förstudier som du får tillgång till direkt vid bokning av din kurs. Dessa kan du genomföra när det passar dig innan kursstart.

Kommande kurstillfällen:

12 dec
Stockholm
Platser kvar
09 jan 2024
Stockholm
Platser kvar
16 jan 2024
Stockholm
Platser kvar
24 jan 2024
Stockholm
Platser kvar
06 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
14 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
05 mar 2024
Stockholm
Platser kvar
13 mar 2024
Stockholm
Platser kvar
20 mar 2024
Stockholm
Platser kvar
10 apr 2024
Stockholm
Platser kvar
17 apr 2024
Stockholm
Platser kvar
08 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
15 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
28 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
05 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
12 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
18 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
25 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
10 jul 2024
Stockholm
Platser kvar

För att få delta på kursen krävs det att du kan uppvisa:

Certifikat

Observera att det krävs svenska grundcertifikat för nedanstående kurser:

  • Advanced Fire Fighting alternativt behörighet som fartygsbefäl eller maskinbefäl klass VII, VI, V,IV, III, II eller sjökapten samt sjöingengör

Läkarintyg

Det krävs ett giltigt läkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år. Detta innebär att det ska vara:

1. Svenskt sjöläkarintyg utfärdat utav en av Transportstyrelsens godkända sjöläkare.
2. Utländskt sjöläkarintyg plus ett intyg där samma läkare som har utfärdat sjöläkarintyget intygar att han har kontrollerat att sjömannen uppfyller dem svenska kraven enligt TSFS 2011:117.

Relevant sjötjänstgöring

Certifikaten kräver minst 90 dagar relevant sjötjänstgöring under den senaste fem åren. Tjänstgöringen ska vara genomförd på fartyg om minst 500 brutto. Sjötjänstgöring på mindre fartyg godkänns om det kan styrkas att brandmansutrustning funnits ombord under sjötjänstgöringen.

Uppfyller du inte ovanstående förkunskapskrav är du varmt välkommen att delta på grundutbildningen för de aktuella kurserna.

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav. Den teoretiska delen kommer att bl.a ge dig repetition i räddningsledartaktik, utformandet av en brandbekämpningsorganisation, bekämpning av bränder där farligt gods är involverat, vilka problem som kan uppstå i samband med brandbekämpning samt hur att erhålla en effektiv ledning. Den Praktiska delen innehåller hantering och vård av handbrandsläckare och rökdykarutrustning, rök- och släckövningar, rökdykning samt kemskydd.

Du kommer att få uppdatering och repetition i att leda brandbekämpning ombord. Kursen är uppdelad i en teoretisk och praktiskdel.

Upplägget på kursen är uppbyggt på att egna digitala förstudier ska genomföras för att medverka på resterande del av kursen.

Vid uppstart valideras dina kunskaper från de förstudier du har genomfört inför kursen. Därefter genomförs kursens praktiska moment. För att befästa kunskaperna på bästa sätt i långtidsminnet så varvas de praktiska momenten med föreläsningar, reflektioner och diskussion.

Kursen består av digitala förstudier och praktiska moment på plats hos Safety & Navigationsgruppen. De digitala förstudierna skickas till dig i samband med bokning.

De digitala förstudierna ska vara slutförda och godkända innan du kommer till kursens praktiska moment.

Ta med dig:

  • Underställ att använda under brand- och sjösäkerhetsövningar
  • Ombyte
  • Giltig legitimation

Bra att känna till:

  • Duschar och omklädningsrum finns att tillgå
  • All skyddsutrustning får du låna av oss
  • Lunch samt för- & eftermiddagsfika ingår i kursavgiften
  • Vid kursstarten får du en vattenflaska av oss

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med regel A-VI/3 i Manila STCW-konventionen och Transportstyrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Utfärdande av certifikat

Förutsatt att samtliga förkunskapskrav är uppfyllda, efter genomgången och godkänd kurs samt 100% närvaro på samtliga praktiska delmoment registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Efter registreringen kan ansöka om certifikaten från Transportstyrelsen (kod C4).

Ansökan gör du själv på Transportstyrelsen E-tjänster.

Certifikatens giltighetstid är fem år efter utfärdandet från Transportstyrelsen. Därefter behöver du genomgå en ny fortbildningskurs.

Kommande kurstillfällen:

12 dec
Stockholm
Platser kvar
09 jan 2024
Stockholm
Platser kvar
16 jan 2024
Stockholm
Platser kvar
24 jan 2024
Stockholm
Platser kvar
06 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
14 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
05 mar 2024
Stockholm
Platser kvar
13 mar 2024
Stockholm
Platser kvar
20 mar 2024
Stockholm
Platser kvar
10 apr 2024
Stockholm
Platser kvar
17 apr 2024
Stockholm
Platser kvar
08 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
15 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
28 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
05 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
12 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
18 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
25 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
10 jul 2024
Stockholm
Platser kvar

Vanliga frågor:

Hur vet jag vilket STCW-certifikat som behöver förnyas?

Du behöver förnya de flesta av dina STCW-certifikat vart femte år. Du hittar mer information på Transportstyrelsen.

Vad är Manila-konventionen?

Då den tekniska utvecklingens frammarsch ombord gjort att säkerhetskraven på nautiska behörigheter blivit föråldrad i regelverket International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). Genomfördes på initiativ av den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) en revidering som godkändes i Manila juni 2010, vilket kallas Manila-konventionen.

Vad är STCW Kombirefresh?

STCW-kombirefresh är en möjlighet att förnya upp till 5 STCW-certifikat under en och samma vecka. Hos oss på Safety & Navigationsgruppen kan du till exempel förnya Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar, Basic Safety och Advanced Fire Fighting på bara 2 dagar. Du kan välja kategorin Kombination för att se vilka olika kombinationer av kurser som vi erbjuder.

Fler kurser du kanske är intresserad av: