Basic Safety

Grundläggande Säkerhet för Sjöpersonal (BST)

Om den här kursen

Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs som krävs för dig som vill arbeta till sjöss i Sverige och internationellt. Utbildningen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-VI/1-1-4 (IMO 60). Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Basic Safety (BST).

Safety & Navigationsgruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. För att genomföra kursen så effektivt som möjligt består denna kurs av digitala förstudier som du får tillgång till direkt vid bokning av din kurs. Dessa kan du genomföra när det passar dig innan kursstart.

Kommande kurstillfällen:

24 jan 202425 jan 202426 jan 2024
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
30 jan 202431 jan 202401 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
21 feb 202422 feb 202423 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
26 feb 202427 feb 202428 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
20 mar 202421 mar 202422 mar 2024
Stockholm
Platser kvar
17 apr 202418 apr 202419 apr 2024
Stockholm
Platser kvar
23 apr 202424 apr 202425 apr 2024
Stockholm
Platser kvar
15 maj 202416 maj 202417 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
21 maj 202422 maj 202423 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
12 jun 202413 jun 202414 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
10 jul 202411 jul 202412 jul 2024
Stockholm
Platser kvar
16 jul 202417 jul 202418 jul 2024
Stockholm
Platser kvar

För att få delta på kursen krävs det att du kan uppvisa:

Läkarintyg

Det krävs ett giltigt läkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år. Detta innebär att det ska vara:

1. Svenskt sjöläkarintyg utfärdat utav en av Transportstyrelsens godkända sjöläkare.
2. Utländskt sjöläkarintyg plus ett intyg där samma läkare som har utfärdat sjöläkarintyget intygar att han har kontrollerat att sjömannen uppfyller dem svenska kraven enligt TSFS 2011:117.

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Del A – Överlevnadsteknik
Del B – Grundläggande Brandskydd
Del C – Första Hjälpen
Del D – Personlig säkerhet och socialt ansvar

Du kommer att få lära dig grundläggande överlevnadsteknik, sjukvård, hantering av livflotte, evakuering och brandskydd. Du kommer även att få grundläggande kunskaper i rökdykning och att lära dig använda olika släckmedel.

Upplägget på utbildningen är uppbyggt på att egna digitala förstudier ska genomföras för att medverka på resterande del av kursen.

Kursen består av digitala förstudier och praktiska moment på plats hos Safety & Navigationsgruppen. De digitala förstudierna skickas till dig i samband med bokning.

De digitala förstudierna ska vara slutförda och godkända innan du kommer till kursens praktiska moment.

Ta med dig:

  • Underställ att använda under brand- och sjösäkerhetsövningar
  • Ombyte
  • Giltig legitimation

Bra att känna till:

  • Duschar och omklädningsrum finns att tillgå
  • All skyddsutrustning får du låna av oss
  • Lunch samt för- & eftermiddagsfika ingår i kursavgiften
  • Vid kursstarten får du en vattenflaska av oss

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila-konventionen sektion A-VI/1, tabell [A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4] och Transport- styrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Utfärdande av certifikat

Förutsatt att samtliga förkunskapskrav är uppfyllda, efter genomgången och godkänd kurs samt 100% närvaro på samtliga praktiska delmoment registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Efter registreringen kan ansöka om certifikaten från Transportstyrelsen (kod C10).

Ansökan gör du själv på Transportstyrelsen E-tjänster.

Certifikatens giltighetstid är fem år efter utfärdandet från Transportstyrelsen. Därefter behöver du genomgå en ny fortbildningskurs.

Kommande kurstillfällen:

24 jan 202425 jan 202426 jan 2024
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
30 jan 202431 jan 202401 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
21 feb 202422 feb 202423 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
26 feb 202427 feb 202428 feb 2024
Stockholm
Platser kvar
20 mar 202421 mar 202422 mar 2024
Stockholm
Platser kvar
17 apr 202418 apr 202419 apr 2024
Stockholm
Platser kvar
23 apr 202424 apr 202425 apr 2024
Stockholm
Platser kvar
15 maj 202416 maj 202417 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
21 maj 202422 maj 202423 maj 2024
Stockholm
Platser kvar
12 jun 202413 jun 202414 jun 2024
Stockholm
Platser kvar
10 jul 202411 jul 202412 jul 2024
Stockholm
Platser kvar
16 jul 202417 jul 202418 jul 2024
Stockholm
Platser kvar

Vanliga frågor:

Hur ansöker jag om mitt certifikat från Transportstyrelsen?

Efter avslutad kurs och mot uppvisande av läkarintyg för sjöfolk och eventuellt andra förkunskapskrav så kommer vi att registrera dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker sedan själv ut dina certifikat efter avslutad kurs på Transportstyrelsens hemsida.

Jag bor inte i Stockholm, var kan jag bo under mina kursdagar?

Vi har ett samarbete med Biz Apartments Gärdet och hjälper dig gärna att boka ditt boende där.

Vad är ett läkarintyg för sjöfolk och när måste jag ha det?

Alla som jobbar till sjöss enligt det internationella regelverket STCW, måste ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk för att säkerställa att du inte har någon sjukdom eller liknande som utgör fara för dig eller någon annan ombord. När du genomför en en kurs som leder till STCW-certifiering så är det ett inträdeskrav att uppvisa ett giltigt svenskt sjöläkarintyg ej äldre än 2 år som uppfyller kraven enligt TSFS 2011:117 När du bokar tid för läkarundersökning, säkerställ att läkaren är ansluten till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb för att kunna utfärda läkarintyg i enlighet med STCW Manila. Se Transportstyrelsens aktuella lista över anslutna läkare. Ytterligare information finner du på Transportstyrelsens sida Läkarintyg för sjöfolk.

Fler kurser du kanske är intresserad av: