Förarbevis vattenskoter

Vattenskoterkörkort

Om den här kursen

Användandet av vattenskotrar har ökat drastiskt de senaste åren, och därmed även vattenskoter-relaterade olyckor. Det är inte fordonet i sig som är problemet utan att förarna i många fall inte känner till de lagar och regler som finns i det område man kör i.

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter trädde ikraft 1 maj 2022 och Navigationsgruppen är av Transportstyrelsen godkända att genomföra utbildningen.
 Kursen baseras på de riktlinjer som myndigheterna har tagit fram och förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning. Observera att antalet deltagare per vattenskoter är begränsat till 2 personer. Om du inte har egen skoter kan du hyra delad skoter av oss när du går kursen i Stockholm.

 

Kommande kurstillfällen:

31 maj
Öregrund
Inga platser kvar
Fullbokad
02 jun
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
06 jun
Stockholm
Platser kvar
09 jun
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
14 jun
Öregrund
Platser kvar
16 jun
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
20 jun
Öregrund
Platser kvar
28 jun
Öregrund
Platser kvar
30 jun
Stockholm
Platser kvar
07 jul
Stockholm
Platser kvar
10 jul
Öregrund
Platser kvar
14 jul
Stockholm
Platser kvar
17 jul
Öregrund
Platser kvar
24 jul
Öregrund
Platser kvar
07 aug
Öregrund
Platser kvar
11 aug
Stockholm
Platser kvar
14 aug
Öregrund
Platser kvar
21 aug
Öregrund
Platser kvar
25 aug
Stockholm
Platser kvar
28 aug
Öregrund
Platser kvar
01 sep
Stockholm
Platser kvar

Vattenskoterns uppbyggnad och instrument (t.ex. skrov, motor, framdrivningssystem), funktionskontroll av vattenskotern, sjömanskap (t.ex. körteknik, hur man tar vågor på bästa sätt och undviker att göra svall, neutralläge, backa och bromsa, lägga till, kasta loss, förtöjning), sjösäkerhet och säkerhetsutrustning (t.ex. värme och nedkylning, brand, kapsejsa, etc.), miljö och hänsyn, navigering (t.ex. grunderna i navigation, väjningsregler, sjövägsregler, utmärkning samt flytande, fasta sjömärken). Stort fokus läggs också på att tidigt upptäcka risker och hantera dessa för att minska risken för tillbud.

Kursen består av tre delar. Del 1 genomförs genom förstudier där du får tillgång till en digital plattform med inspelad video, animationer, texter och övningsprov. Du genomför del 1 av kursen när och var det passar dig men det är ett krav att förstudierna är genomförda och godkända innan du kommer till oss. Del 2 är teoretisk och genomförs på plats hos oss och därefter genomförs Del 3 som består av de praktiska momenten. Del 2 och 3 genomförs på 1 dag.

Vår vattenskoterkurs består av totalt ca 6 timmar teoretiska förstudier som du genomför själv innan du kommer till oss. Du är på plats hos oss under en heldag för att genomföra en kortare teoretisk del samt de praktiska momenten. Vi går bland annat igenom vattenskoterns uppbyggnad, säkerhet, manövrering, körteknik, väjningsregler och sjösäkerhet. Målet är att du efter avslutad kurs skall ha en större förståelse för vilka olika situationer som kan uppstå samt upptäcka och hantera risker. Om du klarar kursen och dess tillhörande prov godkänner vi dig och du kan söka ut ditt förarbevis/körkort för vattenskoter från Transportstyrelsen.

Vi utbildar i hela Sverige, vill du att vi kommer till dig så kontakta gärna oss!

Kunskaperna valideras med teoretiskt och praktiskt prov i slutet av dagen på vår vattenskoterutbildning. Examination ingår men kostnad för att söka ut förarbevis för vattenskoter betalar du separat när du söker ut detta hos Transportstyrelsen.

Kursen föregås av digitala förstudier som du får tillgång till i samband med din bokning.

Tänk på att det är ett krav att de teoretiska förstudierna (del 1) är genomförda och godkända innan du kommer till oss för att genomföra del 2 och 3.

Vårt utbildningscenter hittar du i Frihamnen intill Gärdet i Stockholm. Härifrån utgår vi alltid om inget annat anges i din bokning.

Det finns möjlighet att värma matlåda på plats hos oss. Annars så erbjuder området runt Safety & Navigationsgruppen olika restauranger för lunch. I närheten finns även en välsorterad Ica-butik där du kan köpa enklare lunch eller mellanmål.

Vi bjuder på kaffe, te och frukt under hela kursen för att hålla energin på topp!

Är du intresserad av att gå fler kurser med oss på Safety & Navigationsgruppen? Varmt välkommen att utforska vårt kursutbud!

Kommande kurstillfällen:

31 maj
Öregrund
Inga platser kvar
Fullbokad
02 jun
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
06 jun
Stockholm
Platser kvar
09 jun
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
14 jun
Öregrund
Platser kvar
16 jun
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
20 jun
Öregrund
Platser kvar
28 jun
Öregrund
Platser kvar
30 jun
Stockholm
Platser kvar
07 jul
Stockholm
Platser kvar
10 jul
Öregrund
Platser kvar
14 jul
Stockholm
Platser kvar
17 jul
Öregrund
Platser kvar
24 jul
Öregrund
Platser kvar
07 aug
Öregrund
Platser kvar
11 aug
Stockholm
Platser kvar
14 aug
Öregrund
Platser kvar
21 aug
Öregrund
Platser kvar
25 aug
Stockholm
Platser kvar
28 aug
Öregrund
Platser kvar
01 sep
Stockholm
Platser kvar

Vanliga frågor:

Gäller förarintyget även för vattenskoter?

Från 1 maj 2022 infördes krav på förarbevis för att få framföra vattenskoter. Om du har Förarintyg, Manöverintyg för högfartsbåt eller Kustskepparintyg så får du lov att framföra vattenskoter fram till 30 april 2023 utan förarbevis för vattenskoter. Man ska kunna visa upp sitt intyg tillsammans med giltig ID-handling. Det finns även en övergångsregel som innebär att man kan validera in något av intygen till ett förarbevis för vattenskoter hos Transportstyrelsen. Övergångsregeln gäller för intyg tagna före 1 maj 2022, och kan utnyttjas fram till 30 april 2023. Du kan läsa mer om övergångsbestämmelserna hos Transportstyrelsen här. Vi rekommenderar dig dock att gå förarintyg för vattenskoter som en mer heltäckande utbildning där vi bland annat går igenom vattenskoterns uppbyggnad, säkerhet, manövrering, körteknik, väjningsregler och sjösäkerhet.

Hur får jag ett förarbevis för vattenskoter?

Från och med 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Utöver detta finns sedan tidigare en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter. Förarbevis för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning. Du kan gå kursen hos oss på Safety & Navigationsgruppen. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om reglerna och övergångsbestämmelser. Besök Transportstyrelsens webb här.

Hur hittar jag till Safety & Navigationsgruppen?

Du tar dig smidigt till oss med både bil, buss, tunnelbana och båt! Med buss Buss 1 – stig av vid Frihamnen (ändhållplats) Buss 76 – stig av vid Malmvägen Med tunnelbana Linje 13 mot Ropsten – stig av vid Gärdet Med båt Pendelbåt linje 80 – Stig av vid Frihamnen. (Nybroplan – Djurgården – Nacka – Lidingö – Frihamnen – Ropsten) Du reser med SL för ovan 3 alternativ. Till SL:s webbplats. Med bil Följ skyltningen mot Frihamnen genom Stockholm. Parkering rekommenderar vi på betalparkeringen vid Ica Kvantum Värtan. Ta sedan en promenad mot vattnet så ser du oss på höger sida längs med kajen!

Fler kurser du kanske är intresserad av: