Kombi: Basic Safety & Crowd and Crisis Management

För dig som ska arbeta på ex Hurtigrutten

Om den här kursen

Det här upplägget kombinerar kurserna inom Grundläggande säkerhet och Krishantering och Mänskligt beteende, efter godkänd kurs kan du söka ut de två tillhörande internationella STCW-Manila certifikaten. Vilket normalt är de två certifikaten som flertal passagerarfartyg vill att du skall ha med dig, exempelvis på Hurtigrutten.

Kursen går över fem dagar.

Utbildningen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-VI/1-1-4 och A-V/2-4, 2-6. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Basic Safety (BST) och Crowd and Crisis Management (CCM).

Kommande kurstillfällen:

5 dagar mellan 22 – 26 jan 2024
Schema
22 jan 2024
23 jan 2024
24 jan 2024
25 jan 2024
26 jan 2024
Stäng
Stockholm
Få platser kvar
5 dagar mellan 19 – 23 feb 2024
Schema
19 feb 2024
20 feb 2024
21 feb 2024
22 feb 2024
23 feb 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 18 – 22 mar 2024
Schema
18 mar 2024
19 mar 2024
20 mar 2024
21 mar 2024
22 mar 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 15 – 19 apr 2024
Schema
15 apr 2024
16 apr 2024
17 apr 2024
18 apr 2024
19 apr 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 13 – 17 maj 2024
Schema
13 maj 2024
14 maj 2024
15 maj 2024
16 maj 2024
17 maj 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 10 – 14 jun 2024
Schema
10 jun 2024
11 jun 2024
12 jun 2024
13 jun 2024
14 jun 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 08 – 12 jul 2024
Schema
08 jul 2024
09 jul 2024
10 jul 2024
11 jul 2024
12 jul 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar

För att få delta på kursen krävs det att du kan uppvisa:

Läkarintyg

Det krävs ett giltigt läkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år. Detta innebär att det ska vara ett:

1. Svenskt sjöläkarintyg utfärdat utav en av Transportstyrelsens godkända sjöläkare.
2. Utländskt sjöläkarintyg plus ett intyg där samma läkare som har utfärdat sjöläkarintyget intygar att han har kontrollerat att sjömannen uppfyller dem svenska kraven enligt TSFS 2011:117.

 

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Basic Safety – Grundläggande säkerhet

Del A – Överlevnadsteknik
Del B – Grundläggande Brandskydd
Del C – Första Hjälpen
Del D – Personlig säkerhet och socialt ansvar

Crowd & Crisis Management – Krishantering och mänskligt beteende

 • Organisation av fartygets säkerhetsorganisation
 • Optimalt utnyttjande av resurser
 • Agerandet vid nödsituationer
 • Kontrollen av passagerare och annan personal i en nödsituation
 • Kommunikationen under en nödsituation

Basic Safety – Grundläggande säkerhet

Du kommer att få lära dig grundläggande överlevnadsteknik, sjukvård, hantering av livflotte, evakuering och brandskydd. Du kommer även att få grundläggande kunskaper i rökdykning och att lära dig använda olika släckmedel.

Crowd & Crisis Management – Krishantering och mänskligt beteende

För dig som har direkt ansvar för passagerare i en nödsituation ombord, krävs en grundläggande utbildning i krishantering och mänskligt beteende enligt STCW Manila. Kursen ger dig kunskap och förståelse för reaktioner och beteende i extrema situationer, att bemöta passagerare i nödsituationer, hantering av egen och besättningens reaktioner, uppföljningsstrategier efter en extrem händelse, fartygets säkerhetsorganisation samt optimalt utnyttjande av fartyget resurser vid exempelvis en evakuering.

Upplägget på utbildningen är uppbyggt på att egna digitala förstudier ska genomföras för att medverka på resterande del av kursen.

Vid uppstart valideras dina kunskaper från de förstudier du har genomfört inför kursen. Därefter genomförs kursens praktiska moment. För att befästa kunskaperna på bästa sätt i långtidsminnet så varvas de praktiska momenten med föreläsningar, reflektioner och diskussion.

Kursen består av digitala förstudier och praktiska moment på plats hos Safety & Navigationsgruppen. De digitala förstudierna skickas till dig i samband med bokning.

De digitala förstudierna ska vara slutförda och godkända innan du kommer till kursens praktiska moment.

Ta med dig:

 • Underställ att använda under brand- och sjösäkerhetsövningar
 • Ombyte
 • Giltig legitimation

Bra att känna till:

 • Duschar och omklädningsrum finns att tillgå
 • All skyddsutrustning får du låna av oss
 • Lunch samt för- & eftermiddagsfika ingår i kursavgiften
 • Vid kursstarten får du en vattenflaska av oss

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila-konventionen sektion A-VI/1-1-4 och A-V/2-4, 2-6.

Utfärdande av certifikat

Förutsatt att samtliga förkunskapskrav är uppfyllda, efter genomgången och godkänd kurs samt 100% närvaro på samtliga praktiska delmoment registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Efter registreringen kan ansöka om certifikaten från Transportstyrelsen (kod C10, KH).

Ansökan gör du själv på Transportstyrelsen E-tjänster.

Certifikatens giltighetstid är fem år efter utfärdandet från Transportstyrelsen. Därefter behöver du genomgå en ny fortbildningskurs.

Kommande kurstillfällen:

5 dagar mellan 22 – 26 jan 2024
Schema
22 jan 2024
23 jan 2024
24 jan 2024
25 jan 2024
26 jan 2024
Stäng
Stockholm
Få platser kvar
5 dagar mellan 19 – 23 feb 2024
Schema
19 feb 2024
20 feb 2024
21 feb 2024
22 feb 2024
23 feb 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 18 – 22 mar 2024
Schema
18 mar 2024
19 mar 2024
20 mar 2024
21 mar 2024
22 mar 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 15 – 19 apr 2024
Schema
15 apr 2024
16 apr 2024
17 apr 2024
18 apr 2024
19 apr 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 13 – 17 maj 2024
Schema
13 maj 2024
14 maj 2024
15 maj 2024
16 maj 2024
17 maj 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 10 – 14 jun 2024
Schema
10 jun 2024
11 jun 2024
12 jun 2024
13 jun 2024
14 jun 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar
5 dagar mellan 08 – 12 jul 2024
Schema
08 jul 2024
09 jul 2024
10 jul 2024
11 jul 2024
12 jul 2024
Stäng
Stockholm
Platser kvar

Vanliga frågor:

Hur hittar jag till Safety & Navigationsgruppen?

Du tar dig smidigt till oss med både bil, buss, tunnelbana och båt! Med buss Buss 1 – stig av vid Frihamnen (ändhållplats) Buss 76 – stig av vid Malmvägen Med tunnelbana Linje 13 mot Ropsten – stig av vid Gärdet Med båt Pendelbåt linje 80 – Stig av vid Frihamnen. (Nybroplan – Djurgården – Nacka – Lidingö – Frihamnen – Ropsten) Du reser med SL för ovan 3 alternativ. Till SL:s webbplats. Med bil Följ skyltningen mot Frihamnen genom Stockholm. Parkering rekommenderar vi på betalparkeringen vid Ica Kvantum Värtan. Ta sedan en promenad mot vattnet så ser du oss på höger sida längs med kajen!

Måste jag delta på hela kursen?

När du går en kurs som registreras på Transportstyrelsen så är det ett krav att du närvarar och deltar på kursen samtliga moment. Kursen är tidsstyrd och reglerad av Transportstyrelsen. Du kommer inte att bli godkänd på din kurs om du behöver gå tidigare eller komma senare till någon av kursdagarna.

Jag bor inte i Stockholm, var kan jag bo under mina kursdagar?

Vi har ett samarbete med Biz Apartments Gärdet och hjälper dig gärna att boka ditt boende där.

Fler kurser du kanske är intresserad av: