Medical Care Refresh

Sjukvårdare ombord Fortbildning (MC-R)

Om den här kursen

Kursen är för dig som är sjukvårdsansvarig på ett fartyg som har längre än två timmar till anlöpbar hamn och behöver förnya ditt Medical Care certifikat. Utbildningen följer direktiven i enlighet med sektion A-VI/4-2 i Manilla STCW-konventionen och Transportstyrelsens förordningar. Efter utbildningen samt den obligatoriska praktiken kan du förnya ditt internationella certifikat Medical Care (MC).

Du kommer att få uppdatering och repetition i dina kunskaper att inneha rollen som sjukvårdsansvarig ombord. Kursen är uppdelad i en teoretisk och praktisk del.

Safety & Navigationsgruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. För att genomföra kursen så effektivt som möjligt består denna kurs av digitala förstudier som du får tillgång till direkt vid bokning av din kurs. Dessa kan du genomföra när det passar dig innan kursstart.

Kommande kurstillfällen:

26 jun27 jun
Stockholm
Få platser kvar
11 sep12 sep
Stockholm
Platser kvar
09 okt10 okt
Stockholm
Platser kvar
06 nov07 nov
Stockholm
Platser kvar
04 dec05 dec
Stockholm
Platser kvar

För att få delta på kursen krävs det att du kan uppvisa:

Certifikat

Observera att det krävs svenska grundcertifikat för nedanstående kurser:

 • Medical Care – Sjukvårdare ombord

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

 • Akut omhändertagande av skadad person ombord enligt LABCDE och HLR-konceptet
 • Omvårdnadsprinciper och åtgärder i mötet med patienten
 • Kontroll av patientens vitalparametrar samt användande av andra bedömningsinstrument
 • Behandlande åtgärder som exempelvis läkemedelsadministrering, fixering av frakturer, omläggning och suturering av sår
 • Åtgärder vid vanliga infektionssjukdomar och medicinska tillstånd
 • Praktiska övningar i omhändertagande av skadad patient, kontakt med radio medical samt dokumentering

Du kommer att få uppdatering och repetition i dina kunskaper att inneha rollen som sjukvårdsansvarig ombord. Kursen är uppdelad i en teoretisk och praktisk del.

Upplägget på kursen är uppbyggt på att egna digitala förstudier ska genomföras för att medverka på resterande del av kursen.

Vid uppstart valideras dina kunskaper från de förstudier du har genomfört inför kursen. Därefter varvas kursen med inslag av teori med praktiska moment.

Utöver kursdagarna så ska du som kursdeltagarna genomföra en sjukvårdspraktik på antingen två dagar vid en akutmottagning, alternativt en dag ytterligare på vårt utbildningscenter med praktiska sjukvårdsövningar. Meddela vid din kursbokning vad just du önskar, så hjälper vi dig.

Kursen består av digitala förstudier och praktiska moment på plats hos Safety & Navigationsgruppen. De digitala förstudierna skickas till dig i samband med bokning.

De digitala förstudierna ska vara slutförda och godkända innan du kommer till kursens praktiska moment.

Ta med dig:

 • Bekväma kläder till de praktiska övningarna
 • Giltig legitimation

Bra att känna till:

 • Duschar och omklädningsrum finns att tillgå
 • All skyddsutrustning får du låna av oss
 • Lunch samt för- & eftermiddagsfika ingår i kursavgiften
 • Vid kursstarten får du en vattenflaska av oss

Utfärdande av certifikat
Förutsatt att samtliga förkunskapskrav är uppfyllda, efter genomgången och godkänd kurs samt 100% närvaro på samtliga praktiska delmoment registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Efter registreringen kan ansöka om certifikaten från Transportstyrelsen (kod C1).

Ansökan gör du själv på Transportstyrelsen E-tjänster.

Certifikatens giltighetstid är fem år efter utfärdandet från Transportstyrelsen. Därefter behöver du genomgå en ny fortbildningskurs.

Kommande kurstillfällen:

26 jun27 jun
Stockholm
Få platser kvar
11 sep12 sep
Stockholm
Platser kvar
09 okt10 okt
Stockholm
Platser kvar
06 nov07 nov
Stockholm
Platser kvar
04 dec05 dec
Stockholm
Platser kvar

Vanliga frågor:

Hur ansöker jag om mitt certifikat från Transportstyrelsen?

Efter avslutad kurs och mot uppvisande av läkarintyg för sjöfolk och eventuellt andra förkunskapskrav så kommer vi att registrera dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker sedan själv ut dina certifikat efter avslutad kurs på Transportstyrelsens hemsida.

Hur vet jag vilket STCW-certifikat som behöver förnyas?

Du behöver förnya de flesta av dina STCW-certifikat vart femte år. Du hittar mer information på Transportstyrelsen.

Vad innebär det att kursen föregås av digitala förstudier?

För att effektivera kursen hos oss så läser du delar av de teoretiska delarna av kursen genom digitala förstudier innan du kommer till oss på Safety & Navigationsgruppen för att genomföra de praktiska momenten. När du har genomfört din bokning så får du uppgifter och inloggning till vår eAcademy på din mailadress.

Fler kurser du kanske är intresserad av: