Medical Care

Sjukvårdare ombord (MC)

Om den här kursen

På fartyg som har längre än 2 timmar till anlöpbar hamn krävs sjukvårdsansvariga ombord som har giltigt Medical Care certifikat utfärdat av Transportstyrelsen. Utbildningen följer direktiven i enlighet med sektion A-VI/4-2 i Manilla STCW-konventionen och Transportstyrelsens förordningar. Efter utbildningen samt den obligatoriska praktiken kan du ansöka om det internationella certifikatet Medical Care (MC).

Safety & Navigationsgruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. För att genomföra kursen så effektivt som möjligt består denna kurs av digitala förstudier som du får tillgång till direkt vid bokning av din kurs. Dessa kan du genomföra när det passar dig innan kursstart.

Kommande kurstillfällen:

11 sep12 sep
Stockholm
Platser kvar
09 okt10 okt
Stockholm
Platser kvar
06 nov07 nov
Stockholm
Platser kvar
04 dec05 dec
Stockholm
Platser kvar

Du behöver slutföra de digitala förstudierna innan du kommer till Safety & Navigationsgruppen för att genomföra de praktiska delarna av kursen.

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

 • Akut omhändertagande av skadad person ombord enligt LABCDE och HLR-konceptet
 • Omvårdnadsprinciper och åtgärder i mötet med patienten
 • Kontroll av patientens vitalparametrar samt användande av andra bedömningsinstrument
 • Behandlande åtgärder som exempelvis läkemedelsadministrering, fixering av frakturer, omläggning och suturering av sår
 • Åtgärder vid vanliga infektionssjukdomar och medicinska tillstånd
 • Praktiska övningar i omhändertagande av skadad patient, kontakt med radio medical samt dokumentering

Kursen föregås av digitala förstudier med instuderingsuppgifter som ska vara klara inför kursstart. När vi sedan träffas varvar vi föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet.

Utöver kursdagarna så behöver du som kursdeltagarna även genomföra två dagar sjukvårdspraktik vid en akutmottagning.

Kursen består av digitala förstudier och praktiska moment på plats hos Safety & Navigationsgruppen. De digitala förstudierna skickas till dig i samband med bokning.

De digitala förstudierna ska vara slutförda och godkända innan du kommer till kursens praktiska moment.

Ta med dig:

 • Bekväma kläder till de praktiska övningarna
 • Giltig legitimation

Bra att känna till:

 • Duschar och omklädningsrum finns att tillgå
 • All skyddsutrustning får du låna av oss
 • Lunch samt för- & eftermiddagsfika ingår i kursavgiften
 • Vid kursstarten får du en vattenflaska av oss

Utfärdande av certifikat
Förutsatt att samtliga förkunskapskrav är uppfyllda, efter genomgången och godkänd kurs samt 100% närvaro på samtliga praktiska delmoment registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Efter registreringen kan ansöka om certifikaten från Transportstyrelsen (kod C1).

Ansökan gör du själv på Transportstyrelsen E-tjänster.

Certifikatens giltighetstid är fem år efter utfärdandet från Transportstyrelsen. Därefter behöver du genomgå en ny fortbildningskurs.

Kommande kurstillfällen:

11 sep12 sep
Stockholm
Platser kvar
09 okt10 okt
Stockholm
Platser kvar
06 nov07 nov
Stockholm
Platser kvar
04 dec05 dec
Stockholm
Platser kvar

Vanliga frågor:

Hur ansöker jag om mitt certifikat från Transportstyrelsen?

Efter avslutad kurs och mot uppvisande av läkarintyg för sjöfolk och eventuellt andra förkunskapskrav så kommer vi att registrera dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker sedan själv ut dina certifikat efter avslutad kurs på Transportstyrelsens hemsida.

Hur hittar jag till Safety & Navigationsgruppen?

Du tar dig smidigt till oss med både bil, buss, tunnelbana och båt! Med buss Buss 1 – stig av vid Frihamnen (ändhållplats) Buss 76 – stig av vid Malmvägen Med tunnelbana Linje 13 mot Ropsten – stig av vid Gärdet Med båt Pendelbåt linje 80 – Stig av vid Frihamnen. (Nybroplan – Djurgården – Nacka – Lidingö – Frihamnen – Ropsten) Du reser med SL för ovan 3 alternativ. Till SL:s webbplats. Med bil Följ skyltningen mot Frihamnen genom Stockholm. Parkering rekommenderar vi på betalparkeringen vid Ica Kvantum Värtan. Ta sedan en promenad mot vattnet så ser du oss på höger sida längs med kajen!