Security Awareness, Seafarers with Designated Security Duties

Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning för sjömän med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter (SDSD)

Om den här kursen

Den här kursen är för dig som har en befattning ombord på ett fartyg som lyder under ISPS-koden och ingår i en befattning som omfattas av skyddsplanen ombord. Kursen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-VI/6-2. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Security Awareness for Seafarers with Designated Security Duties (SDSD).

Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Kursen kräver inte några förkunskaper.

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Del 1 – Sjöfartsskydd
Del 2 – Säkerhetsrisker och hotbilder
Del 3 – Sjöfartsskyddsinspektioner
Del 4 – Användning av sjöfartsskyddsutrustning

Den här 1-dagsutbildningen riktar sig till dig som i din roll ombord har särskilda skyddsuppgifter, dvs. en befattning som innebär skyddsuppgifter reglerade i fartygets s.k. skyddsplan. Kursen följer kunskapskraven enligt STCW-koden A-VI/6-2. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Security Awareness for Seafarers with Designated Security Duties (SDSD).

Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet.

Kursen består av digitala förstudier och praktiska moment på plats hos Safety & Navigationsgruppen. De digitala förstudierna skickas till dig i samband med bokning. De digitala förstudierna ska vara slutförda och godkända innan du kommer till kursens praktiska moment.

  • Lunch samt för- & eftermiddagsfika ingår i kursavgiften

Kursintyget visar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW-koden A-VI/6-2.

Utfärdande av certifikat
Förutsatt att samtliga förkunskapskrav är uppfyllda, efter genomgången och godkänd kurs samt 100% närvaro på samtliga praktiska delmoment registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Efter registreringen kan ansöka om certifikaten från Transportstyrelsen (kod C18).

Ansökan gör du själv på Transportstyrelsen E-tjänster.
Certifikatens giltighetstid är fem år efter utfärdandet från Transportstyrelsen. Därefter behöver du genomgå en ny fortbildningskurs.

Kommande kurstillfällen:

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vanliga frågor:

Hur ansöker jag om mitt certifikat från Transportstyrelsen?

Efter avslutad kurs och mot uppvisande av läkarintyg för sjöfolk och eventuellt andra förkunskapskrav så kommer vi att registrera dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker sedan själv ut dina certifikat efter avslutad kurs på Transportstyrelsens hemsida.

Hur hittar jag till Safety & Navigationsgruppen?

Du tar dig smidigt till oss med både bil, buss, tunnelbana och båt! Med buss Buss 1 – stig av vid Frihamnen (ändhållplats) Buss 76 – stig av vid Malmvägen Med tunnelbana Linje 13 mot Ropsten – stig av vid Gärdet Med båt Pendelbåt linje 80 – Stig av vid Frihamnen. (Nybroplan – Djurgården – Nacka – Lidingö – Frihamnen – Ropsten) Du reser med SL för ovan 3 alternativ. Till SL:s webbplats. Med bil Följ skyltningen mot Frihamnen genom Stockholm. Parkering rekommenderar vi på betalparkeringen vid Ica Kvantum Värtan. Ta sedan en promenad mot vattnet så ser du oss på höger sida längs med kajen!

Jag bor inte i Stockholm, var kan jag bo under mina kursdagar?

Vi har ett samarbete med Biz Apartments Gärdet och hjälper dig gärna att boka ditt boende där.

Fler kurser du kanske är intresserad av: