Social Hållbarhet, Tillgänglighet och Trygghet

Om den här kursen

Den här kursen riktar sig till dig som är ombordanställd i rederier som är upphandlade trafikentreprenörer inom SL-trafiken. Kursen är helt online och motsvarar 4 timmars instruktörsledd utbildning. Efter avslutad kurs finns det möjlighet för rederier att köpa till den praktiska utbildningen.

Utbildningen uppfyller de mål som anges i Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (RiTill) och innefattar bland annat:

 • Kunskap om olika funktionsnedsättningar och verktyg för att bemöta resenärer med behov av stöd och service.
 • Kännedom om trafikförvaltningens tillgänglighetsarbete samt trygghetsskapande arbete
 • Verktyg för att hantera situationer där hot och våld kan uppkomma
 • Suicidprevention och kunskap om psykisk ohälsa

Är du intresserad av att boka vår påbyggnadskurs där vi varvar teoretiska genomgångar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i realistisk miljö? Läs mer om vår praktiska kurs och kontakta oss för bokning här.

Kommande kurstillfällen:

Datumlös
Online

Den här kursen kräver inte några förkunskaper.

Den här kursen uppfyller de mål och krav på utbildning som ställs på upphandlade trafikoperatörer inom SL. Kursen innehåller nedan delar:

 • Psykisk ohälsa och suicidprevention
 • Trygghet
 • Lagstiftning
 • Tillgänglighet för barn, äldre och funktionsnedsatta
 • Konflikthantering
 • Barnkonventionen
 • Jämställdhet och diskriminering
 • Kriskommunikation
 • Social Hållbarhet

Kursen är digital och genomförs i vår digitala plattform eAcademy.

Kursen föregås inte av förstudier och genomförs 100% i vår digitala utbildningsplattform eAcademy.

Du behöver en dator eller surfplatta med internetuppkoppling för att kunna genomföra denna digitala utbildning.

Efter genomgången och godkänd kurs får du ett kursintyg. Det finns möjlighet för rederierna att boka en praktiskt del av kursen som en påbyggnad då vi kommer till ert fartyg och genomför praktiska övningar.

Den praktiska delen av kursen innefattar 5 timmar där vi varvar teoretiska genomgångar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i en realistisk miljö.

Kommande kurstillfällen:

Datumlös
Online

Vanliga frågor: