VHF/SRC kurs på distans – online

VHF-intyg

Om den här kursen

Det här är en onlineutbildning som du genomför när det passar dig. Du får tillgång till en digital plattform med inspelad video, animationer, texter och övningsprov. Du genomför kursen när och var det passar dig och du har tillgång till materialet 6 månader efter ditt bokningsdatum.

Kommande kurstillfällen:

31 mar
Online
Få platser kvar

VHF-apparatens grunder, bokstavering, praktiska nödanrop, GMDSS/DSC samt sjöräddningens uppbyggnad.

VHF/SRC innehåller en praktisk del som görs med hjälp av en webbaserad VHF-simulator. Innan examination för VHF/SRC eller Fartygsbefäl klass 8 (där VHF/SRC ingår) är det ett krav att du har gjort det praktiska simulatorprovet. Under examinationen för VHF/SRC eller FB8 måste du uppvisa ett godkänt resultat på det praktiska simulatorprovet för examinatorn. Det godkända resultatet intygas genom att ta med en utskrift (PDF) av simulatorptovet eller genom att i t.e.x. mobilen kunna uppvisa resultatet. För godkänt resultat krävs minst 6 av 8 rätt. Simulatorprovet kan göras om tills godkänt resultat erhållits. Mer information om detta kommer du få i slutet av utbildningen.

  1. Övningsfrågor till simulatorprovet finner du här.
  2. Simulatorprovet som du tar med till examinationen genomför du här.

Utbildningen sker helt digitalt där du loggar in på vår e-learningwebb och genomför utbildningen när det passar dig. Du kommer ha tillgång till materialet i 6 månader. Förklarande texter och bilder varvas med pedagogiska filmer där vi går igenom allt du behöver kunna om en VHF. Kursen följer Nämnden För Båtlivsutbildnings kunskapskrav och efter kursen har du möjlighet att skriva prov för VHF/SRC, mer om detta under rubriken examination.

Efter kursen kan du skriva ett prov för förarintyget. Du väljer själv ett examinationsdatum som vi rekommenderar ligger max två veckor efter avslutad kurs. Examinationen kan skrivas i våra utbildningslokaler i Frihamnen eller på annan ort. Under skrivningen är en förhörsrättare från Nämnden för Båtliv på plats hos oss och efter godkänt prov erhåller du mot avgift ditt intyg.

Kostnaden för provet betalas till provförrättaren vid tillfället för provskrivningen.

Om du önskar skriva provet på annan ort så kan du söka efter förhörsförrättare på NFBs webbplats här.

Priser för examination VHF/SRC:

Provavgift: 625 kr

Från och med 2022 ersätter NFB den traditionella blå intygsboken med ett digitalt intyg alternativt ett intygskort, läs mer om detta på NFBs hemsida.

Vi använder oss av “Radiokommunikation till sjöss” av Sven Göran Palm. Du kan välja att hämta din bok på plats hos oss på Stockholm Training Port alternativt beställa litteraturen hemskickad.
Priser för litteratur till VHF-intyg/SRC-certifikat:

Bokpaket VHF: 140 kr
Bokpaket VHF hemskickat: 265 kr

Du behöver en dator eller surfplatta med internetuppkoppling för att kunna genomföra denna digitala utbildning.

Vill du fortsätta utveckla dina kunskaper efter den här kursen? Utforska vårt kursutbud på Safety & Navigationsgruppen!

Kommande kurstillfällen:

31 mar
Online
Få platser kvar

Vanliga frågor:

Hur fungerar examinationen?

Du väljer förutom ett kursdatum även ett datum för examination. Vid provtillfället är det en examinator på plats och är både provvakt och rättar ditt prov enskilt tillsammans med dig när du har skrivit klart. Du betalar examinationen direkt på plats till examinatorn. Om du skriver Fartygsbefäl klass 8 eller Maskinbefäl klass 8 får du en faktura på din examination.

Hur vet jag vilken kurs som passar mig?

Förarintyget är grundläggande navigationsutbildning för nybörjare och dig som vill friska upp gamla kunskaper. Fartygsbefäl klass 8 är för dig som vill arbeta till sjöss. Vi har kurser för alla nivåer. Behöver du hjälp och guidning vilken utbildning som passar just dig får du gärna kontakta oss, 08-410 215 50 eller info@navigationsgruppen.se.

Fler kurser du kanske är intresserad av: