Många fördelarna med förarintyg

Många ger sig ut till sjöss i avslappnande syfte. Men, utan licens är det endast tillåtet att framföra båtar med dimensioner upp till 12 * 4 meter. Oavsett båtens storlek så förväntas du alltid ha god kunskap om båten och hur du bäst och säkert ska framför den. Därför är det alltid ett bra alternativ att skaffa ett förarintyg som inte bara säkerställer att du har rätt kunskap utan dessutom gör det möjligt för dig att framföra större båtar längre ut till havs. Det finns fler certifikat och utbildningar för båtentusiasten. Några exempel, och fördelar med dessa, beskrivs mer ingående här nedanför:

Du som har certifikat går från att vara båtförare till skeppare. Om du visar upp ditt intyg för ditt försäkringsbolag så kommer du också få betala betydligt lägre premie eftersom försäkringsbolag anser att utbildade skeppare också innebär en mindre risk.

Många länder har hastighetsbegränsningar för båtar utan kommersiella tillstånd. Du som har manöverintyg för högfartsbåt får inte bara teknisk kompetens och erfarenhet utan även möjlighet att framföra höghastighetsbåtar. Detta kan vara användbart exempelvis i samband med vattensporter.

Med ett intyg har du möjlighet att framföra större och kommersiella båtar. Detta jämfört med om du inte har certifikat och endast får köra båtar med dimensioner upp till 12 * 4 meter.

Kustskepparintyg är en auktorisering som gör det möjligt för dig att framföra båtar och fartyg långt ut till havs. Om du inte har certifikat råder begränsningar som kommer i vägen för dig som är intresserad av att upptäcka nya vatten.

I många fall kan skeppare med intyg framföra fartyg i alla internationella vatten. En utmärkt möjlighet att resa och uppleva nya miljöer och kulturer.

Navigationsgruppen är ett företag som erbjuder båt- och fartygsrelaterade kurser, som till exempel förarintyg intensivkurs. Mer information om Navigationsgruppens verksamhet hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”