Manöverintyg för högfartsbåt

Snabba båtar med kraftfulla motorer kräver kunskap och praktisk erfarenhet för att hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Föraren bör ha kunskap om hur båten ska hanteras och manövreras, samtidigt som denne ska kunna navigera genom våra vatten. Genom att lära sig detta kan man inte bara försäkra sig om sin egen och andras säkerhet, utan man kan också få mer frihet som båtförare.

Kursen Manöverintyg för högfartsbåt hos Navigationsgruppen är till för dig som vill lära dig grunderna i manövrering och att hantera båtar som uppgår till höga hastigheter. Den som går kursen får under en heldag (9 timmar) gå igenom både teori och praktik. Under teoridelen behandlas grunderna i manövrering, hantering, sjöfartsregler och risker till sjöss. Därefter följer ett praktiskt moment där kursdeltagarna får öva på sina kunskaper i en av Navigationsgruppens utbildningsbåtar.

Efter du gått kursen kan du välja att skriva ett prov som ger dig ett intyg på att du har kunskaper om manövrering av högfartsbåt. Provet innehåller även det en teoretisk och en praktisk del som övervakas av en förhörsförrättare, och vid godkänt resultat får du ditt manöverintyg. Intyget får du tillsammans med en pärm där du även kan samla på andra intyg du fått om du gått andra båtkurser hos Navigationsgruppen.

Vem som helst kan anmäla sig för att gå Manöverintyg för högfartsbåt. Men om du är ovan vid båtar eller har haft ett långt uppehåll kan det vara smart att börja med en nybörjarkurs. Hos Svenska Navigationsgruppen AB hittar du en rad olika kurser för deltagare på olika nivåer och med olika mycket erfarenhet. Förarintyget är till för dig som är nybörjare och går igenom grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler. Även denna kurs innehåller både teori och praktik som kan förläggas på en helg eller på fyra vardagskvällar. Hos Navigationsgruppen finns även mer avancerade kurser som Fartygsbefäl och Maskinbefäl klass 8. Alla kurser ges av erfarna och pedagogiska instruktörer med stor erfarenhet av båtlivet. Om du är intresserad av att gå en kurs i manövrering av högfartsbåt eller annan båtkurs kan du läsa mer på Navigationsgruppens hemsida.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”