Maskinsystem och fossilfri framdrift i sjötrafiken

Ta steget mot en grönare framtid i sjöfarten med oss!

Kompetenshöjande utbildning för yrkesverksam personal i sjöfarten - kostnadsfri för alla studerande!

Hos oss på Safety & Navigationsgruppen erbjuder vi en spännande kompetenshöjande utbildning i Maskinsystem & fossilfri framdrift för yrkesverksam personal inom sjöfarten.

Sjöfartsbranschen står inför en spännande framtid med utmaningar och möjligheter att minska miljöpåverkan och driva en mer hållbar inrikes sjöfart. Vår kostnadsfria kompetenshöjande utbildning är skapad för yrkesverksam personal inom sjöfarten, och den syftar till att rusta dig med kunskap och färdigheter som krävs för att möta branschens omställning mot fossilfria alternativa drivmedel och energikällor. Läs vidare för att lära dig mer om denna unika utbildning.

Vår kostnadsfria utbildning inkluderar en praktisk träff och flexibelt online-upplägg med lärarledd uppföljning via Zoom.

Ta steget mot en grönare framtid i sjöfarten med oss!

Sjöfarten spelar en avgörande roll i Sveriges import och export och är en viktig del av vårt lands infrastruktur. Samtidigt står branschen inför ett stort miljömässigt ansvar. Inrikes sjöfart står för omkring fyra procent av de totala utsläppen från inrikes transporter, och det är dags att förändra detta. Enligt sjöfartsnäringens färdplan ska växthusgasutsläppen minska med 70% fram till 2030 och bli helt fossilfria fram till 2045. Detta kräver en omställning till alternativa drivmedel och energikällor, och det är här vår utbildning kommer in i bilden.

Utbildningens Mål: I vår korta, yrkeshögskolebaserade (YH) utbildning kommer du som yrkesverksam i sjöfarten att få en djupgående förståelse för moderna marina framdrivningssystem och de komponenter som utgör dem. Vi kommer också behandla alternativa bränslen, tolkningar av scheman och sprängskisser, fossilfri framdrift samt effektiv och säker batteriladdning. Efter avslutad utbildning kommer du att vara väl rustad för att bidra till en hållbar inrikes sjöfart och möta branschens mål om minskade utsläpp.

Kostnadsfri Utbildning: Eftersom utbildningen är statligt finansierad av MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan), är den kostnadsfri för såväl arbetsgivare som studerande. Den enda eventuella kostnaden som kan uppstå är för kurslitteratur, som bekostas av den enskilde. Dessutom är utbildningen CSN-berättigad, vilket ger möjlighet till ekonomiskt stöd under studietiden.

Anmäl dig idag för att vara och bidra mot en mer hållbar framtid!

Kursen sträcker sig över 16 veckor och är uppdelad i fyra olika delar:

Del 1
Inledning
◦ Verktygskännedom, terminologi och begrepp
◦ Maskinrummets uppbyggnad och komponenter
◦ Funktion och användning av pumpar, värmeanläggningar och kompressorer 

DEL 2
Systemkunskap ombord:
◦ Styrsystem för styrmaskin
◦ Hydraulik
◦ Styrsystem för framdrift och manövrering
◦ Bränslesystem
◦ Kylsystem
◦ Rörsystem och rörledningar
◦ Avgasrening
◦ Drivlina

DEL 3
El och elektronik:
◦ Vanligt förekommande elsystem (likström/batteri, enfas, trefas)
◦ Elsäkerhet
◦ Batterisystem
◦ Elkonvertering

DEL 4
Olika marina framdriftstekniker samt
dess miljöpåverkan:
◦ Skärgårdstrafikens omställning när det gäller klimat och miljö
◦ Förnybara bränslen
◦ Framtidens fossilfria utveckling

Distansutbildning

Utbildningen sker på distans via självstudier och föreläsningar via Zoom. Utbildningen är utformad för yrkesverksamma och erbjuder en flexibel inlärningsmiljö. Den sträcker sig över 16 veckor med cirka två timmars lärarledd undervisning och uppföljning varje vecka, genomförd via Zoom. Du har friheten att välja när du tittar på lektionerna, och om du stöter på oklarheter kan du enkelt ställa frågor till läraren vid nästa undervisningstillfälle. Då all undervisning spelas in kan du också gå igenom materialet i din egen takt.

Nätverkande

Utbildningen erbjuder en fysisk träff i Stockholm där alla deltagare har möjlighet att träffa varandra och diskutera ämnen på plats. Detta ger dig en möjlighet att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med dina kollegor inom branschen.

Syftet med vår kurs är att ge dig omfattande kunskap om nutida och framtida marina framdrivningssystem, rörsystem och dess komponenter. Du kommer lära dig att systematiskt felsöka och tolka scheman och sprängskisser. Vidare kommer du få insikt i miljöpåverkande faktorer från fartyg och de alternativ som finns tillgängliga för olika framdrivningssystem samt hur du kan konvertera dieselmotorer till alternativa bränslen. Vår kurs fokuserar också på förnybara bränslen, fossilfri fartygsdrift och hållbar verksamhet, med målet att ge dig gedigen kunskap om “Hållbar sjöfart”. Efter avslutad utbildning kommer du även ha kompetens inom effektiv och säker batteriladdning samt dess infrastruktur.

Utbildningen ger dig verktygen du behöver för en framtid inom sjöfarten med fokus på hållbarhet och innovation.

För att vara behörig att bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning måste du uppfylla något av följande kriterier:

  1. Ha avslutat gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och erhållit en gymnasieexamen i Sverige.
  2. Ha genomfört en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar de krav som nämns i punkt 1 ovan.
  3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och ha behörighet för motsvarande utbildning i ditt hemland.
  4. Ha tillräckliga förutsättningar att dra nytta av utbildningen, vilket kan vara genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller andra relevanta omständigheter

För att uppfylla de grundläggande behörighetskraven för yrkeshögskolan krävs godkända betyg i följande kurser:

  • Svenska 1/Svenska A/Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A eller motsvarande kompetens.
  • Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kompetens.

Särskilda förkunskaper och villkor

Yrkeserfarenhet
Den sökande förväntas ha erfarenhet av arbete inom sjöfarten och dess maskiner, ellära, batteriteknik och styr- och reglerteknik. Relevanta yrkeskategorier inkluderar jungman, däcksman, matros, styrman, mekaniker, tekniker eller motsvarande.

Urval
I händelse av fler ansökningar än tillgängliga platser tillämpar vi ett urvalstest som inkluderar olika branschrelaterade frågor för att utvärdera och selektera de sökande.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta oss så hjälper vi dig!