Marintekniker

Utbilda dig till marintekniker hos oss! Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Branschen skriker efter duktiga marintekniker!

Hos oss på Safety & Navigationsgruppen erbjuder vi en tvåårig yrkesutbildning till marintekniker. 

Utbildningen till marintekniker erbjuder en lysande framtid på arbetsmarknaden. Denna bransch står inför betydande utmaningar, och flera faktorer driver på efterfrågan på kompetenta marintekniker. Teknologins framsteg och den ökande komplexiteten i marina utrustningar kräver striktare säkerhetskrav och, som en följd av detta, ett ökat behov av underhåll och service.

Dessutom spelar generationsväxlingen en betydande roll, då många erfarna marintekniker går i pension inom de kommande åren. Detta lämnar ett stort gap i arbetskraften som måste fyllas av kompetenta yrkesmänniskor. I Sverige är efterfrågan på marintekniker så akut att det för närvarande saknas cirka 1500 marintekniker, och i Stockholmsområdet ensamt uppgår bristen till ungefär 300.

En marintekniker har ett roligt och omväxlande jobb. Efter avslutad utbildning kommer du att ha färdigheter och kompetenser för att bland annat:

 • utföra årliga servicearbeten med rätta metoder, material, verktyg och redskap
 • framföra och hantera båtar i vatten och på land
 • följa arbetsorder och utföra service och båtreparationer
 • kunna söka information och förstå vanligt förekommande material såsom verkstadshandböcker och instruktioner både på svenska och engelska
 • utföra hållbart underhållsarbete med höga miljömål
 • stödja och vägleda båtägare för att förlänga båtens livslängd och kunna ge råd om metoder för att minska miljöpåverkan
 • förstå vilka faktorer som påverkar företagets lönsamhet och kvalitetskrav
 • arbeta med modernisering och nyinstallation av marin framdrivningsteknik samt kringutrustning
 • reparera båtskrov av material såsom plast och plåt
 • nyinstallera inombordare/utombordare och kringutrustning ombord på fritidsbåtar
 • framföra truck på ett säkert sätt
 • ha förmåga att bedöma säkerhetsrisker och vidta åtgärder vid planering av ett arbete
 • självständigt kunna framföra fritidsfartyg med gott sjömanskap
 • förmåga att samarbete på ett professionellt sätt och kunna genomföra sjösättning, torrsättning och däromkring förekommande arbeten
 • självständigt och kontinuerligt följa upp den tekniska och digitala utvecklingen inom yrkesområdet efter utbildningen
 • installera och montera nya komponenter ombord
 • planera och använda sig av reparationstekniker utifrån rätta metoder

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som

 • Marintekniker
 • Varvschef
 • Verkstadschef

På grund av bristen på duktiga marintekniker så har lönerna ökat de senaste åren. Enligt sajten tekniklön.se ligger snittlönen på cirka 30 000 kr i månaden. Vår utbildning är gedigen och ger dig förutsättningarna att gå vidare i din kommande karriär som tex varvschef eller verkstadschef. Då kan förstås lönen bli ännu högre.

Varje vecka har vi 2–3 lektioner på plats i våra lokaler. Under en dag har vi cirka 8 timmars lektionstid med både teori och praktiskt arbete. Som studerande kommer du att ha tillgång till en verkstad med båtmorer av olika märken, så att du får möjligheten att utveckla dina kunskaper inom branschen. Samtliga lärare på utbildningen har flera års erfarenhet av marintekniskt arbete, så du kommer att vara i mycket goda händer.

Under utbildningen kommer du att ha stöd av en utbildningsledare som fungerar som en länk mellan arbetslivet och dig som studerande. Allt relevant studiematerial publiceras på utbildningens gemensamma lärplattform.

LIA (Lärande i arbete)
En fjärdedel av utbildningen består av praktik (totalt fem månader uppdelat på tre LIA-perioder) vilket innebär att du bli väl rustad för arbetslivet. LIA sker på valfri ort och med vårt stora kontaktnät hjälper vi dig att hitta ett passande företag. Många hittar sin framtida arbetsplats under praktikperioden!

Vår YH-utbildning till Marintekniker är på totalt 400 YH-poäng och pågår i 2 år på heltid. Nedan följer utbildningens kurser i kronologisk ordning (5 poäng motsvarar en veckas studier): 

Termin 1                                                                                                         
Båthantering (25 YH-poäng)
Marin framdriftsteknik (15 YH-poäng)
Marina system (10 YH-poäng)                                                                                   
Båtunderhåll och service (20 YH-poäng)     
Arbetsmiljö, hållbarhet och rutiner (15 YH-poäng)

Termin 2
Marina installationer (15 YH-poäng)
LIA 1 (35 YH-poäng)
Marinelektronik och datanätverk (30 YH-poäng)
Installation av båtsystem (25 YH-poäng)
Maskinbefäl Klass VIII (15 YH-poäng)                                                                                          

Termin 3
Diagnos, felsökning och reparationer (45 YH-poäng)
Marinel och marinelektronik (30 YH-poäng)       
LIA 2 (40 YH-poäng)    
Konstruktion och reparation (40 YH-poäng)

Termin 4
Marinel och marinelektronik (fortsättning)
Diagnos, felsökning och reparationer (fortsättning)
LIA 3 (25 YH-poäng)
Examensarbete (15 YH-poäng)

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET 

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 
 
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan. 
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

 

I grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du godkända betyg i någon av kurserna:

– Svenska 1/Svenska A/Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A eller motsvarande kunskaper

– Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper

 

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER/VILLKOR 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

– Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

 

UNDANTAG FRÅN BEHÖRIGHETSREGLER

Om du inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan du ändå komma in på utbildningen. Det handlar om 20%-regeln, paragraf 4§ i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Högst 20% kan alltså antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Tänk på att det är viktigt att du kryssar i 20-%-regeln om du söker till utbildningen och saknar behörighet.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta oss så hjälper vi dig!