Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Ett talesätt som är applicerbart inom ett stort antal områden, men som är speciellt viktigt då det faktiskt handlar om din egen och andras säkerhet. Alla som framför båtar har ett ansvar gentemot sig själva och sina medmänniskor att agera förnuftigt och att lära sig de lagar och regler som gäller på havet och i skärgården. Man bör alltså ha god kännedom om hur man hanterar och manövrerar sin båt och kunna navigera på ett korrekt sätt.

Ett bra första steg kan vara att ta ett båtkörkort, även kallat förarintyg. När du tar ett förarintyg får du lära dig grunderna i navigering, vilket gör att du blir mer självsäker och får mer frihet som förare. Säkerheten är som sagt alltid A och O, och ämnar du dessutom att ta med andra i din båt blir det än viktigare att veta vad som gäller. Att genomgå marinträning är därför essentiellt för den som vill arbeta på fartyg eller framföra fartyg kommersiellt.

Maskinbefäl klass 8 är en yrkesutbildning för den som vill framföra fartyg i kommersiellt syfte med en motorkapacitet över 405 kW (552 hk). Under utbildningen får du en övergripande bild om hur en båtmotor är uppbyggd och fungerar. Efter utbildningen genomgår du en examination, där du vid godkänt resultat får ett intyg från Chalmers i Göteborg.

Vare sig du är nybörjare, eller bara vill fräscha upp dina kunskaper hittar du en kurs som passar dig hos Svenska Navigationsgruppen AB. De erbjuder kurser som bland annat det grundläggande Förarintyget, den fördjupande kursen Kustskepparexamen, de lite mer avancerade Maskinbefäl klass 8 och Fartygsbefäl klass 8 samt Basic safety och Båtcoachträning. Kurserna är kvalitetscertifierade av Transportstyrelsen och ges av kompetenta instruktörer med stor erfarenhet av marinträning och med bakgrunder från det marina. Både privatpersoner och myndigheter kan utbilda sig hos Navigationsgruppen. Du hittar dem på Långholmen i Stockholms skärgård.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”