Maritim sjösäkerhetsövning 22 maj

Vill du vara med och bidra till en säkrare sjöfart?

SAFSÖ 2024 - Maritim sjösäkerhetsövning

Hur tror du att du skulle reagera om olyckan var framme när du befinner dig till sjöss? Och hur tror du att besättningen på fartyget skulle hantera situationen?

Den 22 maj arrangerar Safety & Navigationsgruppen ännu en maritim sjösäkerhetsövning i Stockholms innerskärgård. Syftet med övningen är att säkerställa att skärgårdstrafiken och myndigheter är väl förberedda och kan agera effektivt vid komplexa olycksscenarion. I år har vi valt att namnge övningen som SAFSÖ2024 vilket står för Safetygruppens sjösäkerhetsövning.

Vill du vara en viktig del i att öka vår beredskap och skapa en säkrare maritim miljö? Anmäl ditt intresse nedan för att medverka som figurant, media eller organisation under övningen.

 

Sjöräddningsövning 2019

En varm vårdag i maj, 2019, arrangerade Safety & Navigationsgruppen en maritim säkerhetsövning på uppdrag av skärgårdsrederierna. Fokus på övningen var att evakuera fartyg och syftet var att utveckla rederiernas och sjöräddningskedjans förmåga genom ett verklighetstroget scenarie. Safety & Navigationsgruppen,  tillsammans med myndigheter och 300 figuranter,  genomförde övningen där vi alla fick med oss viktiga erfarenheter för en säkrare maritim miljö. Nu tar vi initiativet och arrangerar den 22 maj en ny övning, med ett nytt fokus som speglar vår omvärld just nu. Information uppdateras löpande.