Maritim sjösäkerhetsövning 22 maj

Tillsammans skapar vi en säkrare sjöfart

SAFSÖ 2024 - En framgångsrik maritim sjösäkerhetsövning

Vi är glada att kunna meddela att vår maritima säkerhetsövning den 22 maj blev en stor framgång! Under dagen genomförde vi en rad realistiska och utmanande scenarier, som syftade till att förbättra vår beredskap och samordning vid sjöolyckor.

Vi har fått överväldigande positiv feedback från de räddningsenheter och organisationer som deltog. Deras engagemang och professionalism bidrog starkt till övningens framgång och gav oss värdefulla insikter för framtida förbättringar.

Detta fantastiska resultat hade inte varit möjligt utan de medverkande enheterna och alla figuranter som deltog – ett stort tack till er alla! Ert engagemang och insats var ovärderliga för att göra övningen så realistisk och lärorik som möjligt. Ni bidrog till att skapa en dynamisk och autentisk miljö, vilket är avgörande för att vi ska kunna lära oss och förbättra våra rutiner.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete för att förbättra sjösäkerheten tillsammans med er. Tack för ert stöd och för att ni bidrar till en säkrare maritim miljö. Med ert fortsatta engagemang och vår gemensamma strävan kan vi säkerställa att vi är väl förberedda för framtida utmaningar till sjöss.

Sjöräddningsövning 2019

En varm vårdag i maj, 2019, arrangerade Safety & Navigationsgruppen en maritim säkerhetsövning på uppdrag av skärgårdsbolaget. Fokus på övningen var att evakuera fartyg och syftet var att utveckla rederiernas och sjöräddningskedjans förmåga genom ett verklighetstroget scenarie. Safety & Navigationsgruppen,  tillsammans med myndigheter och 300 figuranter,  genomförde övningen där vi alla fick med oss viktiga erfarenheter för en säkrare maritim miljö. Nu tar vi initiativet och arrangerar den 22 maj en ny övning, med ett nytt fokus som speglar vår omvärld just nu.

Maritim säkerhetsövning i fokus - Lärdomar och rekommendationer från en verklighetstrogen maritim övning

Inför vår kommande övning den 22 maj 2024, hade vi förmånen att sitta ned med Ludwig Lindqvist, tidigare VD för skärgårdsbolaget, och beställare av den mycket framgångsrika övningen som ägde rum 2019. I vårt samtal med Ludwig, som har djup insikt i den maritima branschen, tog vi tillfället i akt att reflektera över de lärdomar och insikter som uppstod under den föregående övningen. Genom att dela med oss av hans erfarenheter och inblick kan vi se till att vi är väl rustade för den kommande övningen. Läs vidare nedan för att ta del av hela artikeln