Med ett förarintyg kommer möjligheten att jobba på sjön

Precis som för grundutbildningarna råder ett stort intresse för klass 8-utbildningarna, maskinbefäl och fartygsbefäl. Båda har ett stort fokus på säkerhet och tekniska kunskaper, och riktar sig till den som redan är yrkesförare eller som vill bli det.

Den utbildare som kan erbjuda egna båtar och den senaste utrustningen har en stor fördel. Inte bara eftersom det är en ynnest att ha vatten och arkipelag som arbetsplats utan för att de då är möjligt att göra båtlivet tillgängligt och säkrare för fler. Verksamheten handlar till stor del också om att sprida kunskap om natur- och miljöhänsyn samt korrekt sjömannaskap.

Följande är bra att vara medveten om för den som överväger att bli yrkesförare till sjöss:

För att få framföra fartyg i kommersiell trafik ställs krav på yrkesexamen, fartygsbefäl klass 8. Oavsett det är transport av människor eller gods är säkerhetstänkandet ombord A och O. Det gör i sin tur att deltagarna ska vara beredda på detaljerade tekniska kunskaper om fartygets konstruktion och säkerhetsutrustning. Något som kräver både teoretiska och praktiska kunskaper och några exempel på moment i kursen är navigation, radarintyg, brand- och säkerhetsutbildning, VHF, samt livflotteövningar.

Den här nivån kräver att man tidigare har klarat förarintyg. Den som vill kan examineras efter kursen och med utbildningsbevis i hand är det sedan tillåtet att framföra fartyg med maximalt 12 passagerare. Det är Sjöfartsverket som utfärdar behörigheten efter godkänd examen.

För svenska handelsfartyg och passagerarfartyg med skrovlängd om minst sex meter och en motorkapacitet över 405 kW (eller 552hk) krävs att minst en person i besättningen har en examen som maskinbefäl klass 8. Kunskaperna är naturligtvis också nyttiga för den som kör fritidsbåt eller funderar på att använda båten i affärsmässiga sammanhang, inom besöksnäringen eller som egenföretagare på annat sätt. Tanken är att den som gått utbildningen kan lösa de allra flesta problem som kan uppstå ombord. Behörigheten utfärdas efter godkänd examen och 24 till 48 månader till sjöss, beroende på fartygstyp.

Sverige har goda förutsättningar för att utveckla den marina turismen ytterligare, på ett hållbart och attraktivt sätt. Vi behöver innovativa och alerta människor som kan driva frågorna och skapa ännu bättre förutsättningar för detta. En viktig pusselbit är kunskap och erfarenhet av sjölivet. Kontakta Navigationsgruppen för mer information om deras kurser och utbildningar

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”