När krävs kustskepparintyget?

Ett kustskepparintyg krävs för att få köra och framföra båtar större än 12×4 meter. Definitionen av ett skepp var tidigare ett fartyg som var större än 12×4 meter, idag är det ändrat till fartyg som är 24 meter eller längre. Dock så kvarstår utbildningskravet för framförandet av en båt som är större än 12×4 meter. För att få skriva prov för kustskepparexamen och därmed få kustskepparintyget så är det ett krav att först ha det så kallade förarintyg för båt, som är en grundläggande utbildning som ger ett förarintyg som visar att man lärt sig grunderna vad gäller sjösäkerhet, navigation och olika typer av lagar och regler som gäller till sjöss. Med ett förarintyg får du framföra fartyg upp till 12 x 4 meter i Sverige, men inte större. Det är också det intyg som ger den som är nybörjare på sjön sin utgångspunkt och de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna gå fler kurser och utbilda sig vidare.

Samband mellan förarintyg och kustskepparintyg

Förarintyg och kustskepparintyg följs ofta åt eftersom man först behöver ha det grundläggande förarintyget. Därefter kan du gå en kurs där du får göra provet för att bli kustskeppare och därmed kunna framföra större fartyg och få mer djupgående kunskap kring sjöfart, mörkernavigering, sjövägsregler, hantering av båt utomlands och en hel del annat. Det är alltid viktigt att ha förarintyg för båt i bagaget innan man påbörjar kursen för kustskepparintyget. Om man saknar detta eller om man behöver fräscha upp sina kunskaper finns det ofta möjlighet att gå båda kurserna i en följd och då få rabatt på priset. Detta kan även vara praktiskt att göra om man redan har ett förarintyg för båt.

Innehåller kursen praktisk träning?

Kursen inför kustskepparintyget innehåller en hel del praktiska moment och varvar teori och praktik på ett sätt som gör att kunskaperna snabbt kan appliceras i verkligheten. Det kan också finnas möjlighet att, åtminstone delvis, gå kursen för kustskepparintyg online, där de teoretiska föreläsningarna hålls via nätet. Detta är även en möjlighet för den som vill gå kursen för förarintyg igen för att uppdatera eller damma av sina kunskaper på ett smidigt sätt utan att för den sakens skull behöva befinna sig på plats. Om man ska skriva examinationen, måste den oftast utföras på plats då en auktoriserad examinator från Nämnden för Båtlivsutbildningar har i uppgift att övervaka och utföra examinationen.

Möjligheter i framtiden efter att ha tagit kustskepparintyg

Med kustskepparintyget i handen öppnar sig ett flertal möjligheter till vidareutbildning och djupare kunskaper kring båtliv och hantering av fartyg till sjöss. Man kan till exempel välja att utbilda sig vidare och därmed få framföra snabbare och större fartyg i kommersiell trafik, som efter kurserna för Fartygsbefäl klass VIII eller Maskinbefäl klass VIII. Efter genomgången kurs och examination för Fartygsbefäl klass VIII får man framföra båtar kommersiellt och med upp till 12 passagerare. Därefter kan man välja att utbilda sig extra för att få framföra snabba fartyg, lära sig mer om mörkerkörning i mörkerpraktik, manövrering för högfartsbåtar, radarhantering och användning av VHF/SRC med efterföljande certifikat. Det finns mycket att lära sig inom båtliv och förarintyg och kustskepparintyg är en bra grund att stå på för att sedan fördjupa kunskaperna och kompetensen till sjöss.