Nya krav på förarbevis för att köra vattenskoter

Vattenskotrar blir allt populärare och kan i dagsläget (2020) framföras av vem som helst oavsett tidigare erfarenhet och kunskap. Vattenskotern kan uppgå till mycket höga hastigheter vilket innebär en hel del risker och faror både för föraren och människor i vattenskoterns närvaro.

Det finns flera fördelar med att gå en vattenskoterutbildning för att ta ett jetski-certifikat. Du får en djupare kunskap som tillåter dig få ut mer av din vistelse ute på vattnet, men är också en bra investering inför framtiden. Tidigt 2020 la Transportstyrelsen nämligen fram förslaget på att ett vattenskoter förarbevis ska vara ett krav fram tills 2022 på grund av det ökade antalet vattenskoterrelaterade olyckor under de senaste åren. Även det vårdslösa nöjeskörandet har ökat där vattenskotrar körs nära badgäster och bryter mot reglerna som finns på sjön.

Kontakta Navigationsgruppen och gå en vattenskoterutbildning idag.

Fördelarna med ett jetski-certifikat

Även om körkortet i dagsläget inte är ett krav så rekommenderar vi starkt att ändå att delta i vår utbildning för vattenskoter förarbevis för att öka dina kunskaper och ta ditt ansvar ute på vattnet. Med ett större kunnande är du inte bara säkrare, utan du får dessutom mer frihet på vattnet att kunna njuta mer av ditt båtliv.

På samma sätt som du tar ett körkort för att köra bil, motorcykel och nu även snöskoter, kan du ta ett förarbevis för vattenskoter för att lära dig mer om fordonet i sig och hur det ska skötas och manövreras samt om navigation och säkerhet.

Nya krav på vattenskoter förarbevis 2020

Att skaffa ett förarbevis kan förutom ovan fördelarna som sagt även löna sig i framtiden då regeringen just nu går igenom förslaget att införa körkort för de som vill framföra vattenskoter. Att gå en vattenskoterutbildning idag kan alltså spara dig tid i framtiden.

Transportstyrelsens förslag för förarbevis till vattenskoter ser ut på följande vis:

  • En skoterutbildning på 1-2 dagar med både teoretiska och praktiska moment
  • Efter avslutad utbildning utfärdas ett förarbevis för att köra vattenskoter som föraren behöver ha med sig tillsammans med giltig id-handling för att kunna visa upp vid kontroll
  • Den som inte kan visa upp sitt förarbevis till sin vattenskoter ska kunna få böter. Samma förutsättningar gäller för den som lånar ut eller hyr ut sin vattenskoter till någon som inte innehar ett vattenskoter förarbevis
  • Vid upprepade överträdelser av kraven ska ett förarbevis kunna återkallas
  • Transportstyrelsen föreslår också att myndigheten ska få rätt att godkänna och kontrollera utbildningsanordnare

Svenska båtunionen, Svenska kryssarklubben och Svenska seglarförbundet är dock kritiska till förslaget och anser att det är lätt att runda. Deras förslag är att låta alla båtar och farkoster på sjön som kan köras över 35 knop bör omfattas av krav på förarbevis.

Gå en vattenskoterutbildning hos Navigationsgruppen

Om du bestämt dig för att ta ett vattenskoter förarbevis kan du vända dig till oss på Navigationsgruppen. Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer med fokus på hantering, navigation och säkerhet vid framförande av båt och vattenskoter. Våra kompetenta instruktörer hjälper även den som helt saknar tidigare erfarenhet av båtar eller vattenskotrar. 

Våra utbildningar är korta men intensiva och tar oftast en till två dagar, där du får gå igenom både teori och öva på dina färdigheter i praktiken med Navigationsgruppens övningsbåtar. Våra utbildningslokaler ligger på Långholmen, och passar därför den som vill ta ett vattenskoter förarbevis i Stockholm. 

Ska du köra kommersiell trafik över 35 knop, eller kör du i höga hastigheter privat? Då rekommenderar vi vår kurs handhavande av snabba fartyg.