Planerar du en längre båtresa? Ta din kustskepparexamen i Stockholm

Många båtintresserade föredrar kortare utfärder, och väljer i första hand att hålla sig inomskärs när de ger sig ut till havs. Men, hos andra uppstår lätt en önskan att se nya miljöer, utveckla sina kunskaper och uppfylla nya drömmar.

Kanske planerar du att köpa en ny båt som är längre än tolv meter och bredare än fyra meter. Eller kanske vill du ge dig ut på en längre resa till nya destinationer. Då räcker det inte längre att bara ha förarintyg. För att framföra större båtar och utforska utomskärs-miljöer krävs dessutom ett kustskepparintyg. Detta gick tidigare under benämningen skepparexamen, och i utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment som säkerställer att du säkert kan navigera i både mörker och dagsljus.

En annan viktig del av kustskepparexamen är sjövägsregler. Till sjöss är det nämligen viktigt att  vara medveten om bland annat följande:

Oavsett vad du framför för typ av fartyg så gäller sjövägsreglerna, som dock kan variera beroende på fartygens förutsättningar. Till exempel så gäller speciella riktlinjer för segelbåtar utan motor, fiskebåtar eller andra fartyg med begränsad manöverförmåga. Djupgående, fiske med trål eller nät, lastning eller lossning kan i det här sammanhanget vara faktorer som bidrar till att fartyg kategoriseras som specialfall.

För olika former av fartyg gäller ibland också olika riktlinjer angående väjningsplikt. Maskindrivna fartyg har exempelvis väjningsplikt för segelbåtar, samtidigt som segelfartyg ska hålla undan för fartyg med begränsad manöverförmåga samt för fartyg de inte hinner ikapp. Segelbåtar ska heller inte blockera säker genomfart för fartyg som måste följa farleden, framförallt inte i så kallade trånga farleder. Du som tar kustskepparintyget lär dig mer om vad som gäller för olika fartyg och i olika farleder.

Även i fall av nedsatt sikt, på grund av dimma eller tät nederbörd gäller speciella regler. Eftersom kollisionsrisken ökar i samband med dessa omständigheter är det viktigt att tänka på att framföra fartyget med stor försiktighet. Lanternor, radar och mistsignaler är viktiga hjälpmedel som underlättar i dessa situationer.

Reglerna för framfart till sjöss är inte helt okomplicerade, men genom rätt utbildning så kan du få relevanta kunskaper om hur du navigerar säkert även under längre resor. Om du planerar sådana utfärder redan till sommaren är det dags att ta kustskepparexamen i Stockholm eller andra städer. Kontakta Navigationsgruppen idag, de erbjuder även flera andra olika kurser och utbildningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”