Redo för nästa steg på sjön? Skaffa en kustskepparintyg utbildning!

Sjölivet är en stor svensk folkrörelse. I mer än vart tionde svenskt hushåll finns minst en fritidsbåt, totalt var 756 000 båtar registrerade enligt Transportstyrelsens undersökning 2015. De används flitigt, framförallt till dagsturer och för fiske. Många av båtägarna är intresserade av att lära sig mer, till exempel om navigering i mörker eller under dålig sikt, samt om sjukvård. Kanske är du en av dem?

Om du varit med ett tag och har grunderna, börjar det kanske bli dags för nästa utmaning? För att få framföra fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än fyra, så behöver du gå en kustskepparintyg kurs. Det är en fortsättning som förutsätter att du har förarintyget sedan tidigare. Många väljer också att ta dessa två utbildningar i en följd. På den här nivån lär du dig mer om plotter och radar, att köra i mörker, fyrnavigera och göra deviationsbedömningar. Kursen har både teoretiska och praktiska moment och sjösäkerhet och navigation är prioriterade, som i de flesta andra kurserna.

Förutom en kunskapshöjning så brukar kurserna få höga betyg för lärarna och inte minst den fantastiska miljön i Stockholms skärgård. Tillsammans med andra kunskapstörstande och engagerade fritidsskeppare kommer du också att lära dig mer om naturhänsyn och miljöfrågor. Tänk efter och gör gärna en lista med funderingar och frågor inför kursstarten när du anmäler dig till en kustskepparintyg utbildning.

En båt som är 12 x 4 meter eller mer, kallas skepp och måste registreras i fartygsregistret. Den första februari 2018 blir det en del förändringar kring detta som det kan vara bra att ha koll på. Bland annat försvinner förbehållet med särskiljande skeppsnamn. Det innebär att flera skepp därefter kommer att kunna ha samma namn. Fritidsbåtar som anses som svenska och vars största längd är mellan 15 och 24 meter kommer att vara registreringspliktiga. Fritidsbåt med maxlängd 14,99 meter eller mindre, blir det frivilligt att registrera.

I alla utbildningar är det prioriterat att lära sig hitta sin position på sjön. Vet man inte var man befinner sig är det svårt att nå sitt mål, eller hur? Det kan vara lämpligt att ta en navigationskurs som ger mer kunskap kring hur sjökort och GPS ska läsas av för att du ska få den bästa och mest säkra utgångspunkten för den fortsatta resan. Om du har planer på att framföra båt i Medelhavet eller andra vatten utomlands kan det vara bra att veta att det inte finns någon sammanhållen standard på utbildningskrav och liknande. Välkommen att diskutera även detta med din lärare och gå igenom vilka regler som gäller och samla på dig några tips om hur det fungerar med fritidsbåt i europeiska vatten.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”