Skaffa ett kustskepparintyg och få ut mer av livet på sjön

Tillhör du den stora gruppen som gillar båtliv? Tillbringar du semestern i skärgården och funderar på att skaffa egen båt? Gå en kurs så du blir säkrare och tryggare i din roll som skeppare. Du kan ta det steg för steg, eller kombinera flera av utbildningarna.

De mest grundläggande kunskaperna får du via förarintyget. Här ingår moment som fokuserar på säkerhet, miljö, sjöräddning och den viktiga Sjölagen. Navigation inomskärs och sjövägsregler är viktiga delar här, men det blir också tid för knopar och praktiskt handhavande. Du kommer att introduceras för en hel del nya ord och termer som är en viktig grund för fortsatt utbildning. Givetvis kommer du också att bli mer bekant med skötseln och underhållet av båten. Vi går igenom hur du vinterförvarar den och vad du bör tänka på när det är dags att lägga i båten igen.

Du som vill kan direkt gå vidare med en kustskepparintyg kurs. Det kan vara en fördel eftersom du då har den grundläggande förståelsen färskt i minnet. Denna utbildning ger behörighet att framföra skepp, alltså fartyg över 12 meters längd och 4 meters bredd. Målet är att du ska ha tillräckliga teoretiska kunskaper om navigation och sjövägsregler med mera, för att få framföra fritidsfartyg i dagsljus, mörker och i nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Ett viktigt mål för förarintyg för båt men också efterföljande utbildning som kustskepparintyg är att du ska bli tillräckligt säker på hur du använder sjökortet. Det finns en fara i att bli beroende av vad din GPS säger. Det är viktigt att ligga steget före och kunna hantera flera källor för att dra sina slutsatser. Ta för vana att vara kritisk och dubbelkolla mot sjökortet och det du har i synfältet med jämna mellanrum.

Att ha skärgården som klassrum under utbildningen är svårslaget. Det blir smidigare att testa de teoretiska reglerna i praktiken och förstå varför de är viktiga. Skärgården kring Stockholm är i världsklass och den ska nyttjas med respekt. Instruktörerna har lång erfarenhet och är välutbildade. De har olika bakgrund yrkesmässigt men förenas i ett engagemang som är smittande. När du tar en navigationskurs kommer dina kunskaper att växa, teoretiskt men också praktiskt kring de kobbar och skär där vi håller till.

Några förhållningsregler som är värda att upprepa är de som Sjöpolisen brukar lista:  bär flytväst, utbilda dig, håll säker fart och visa hänsyn, kolla väderleksprognosen, avstå från alkohol, håll uppsikt över andra båtar. Förlita dig inte helt på den elektroniska utrustningen, kombinera med magnetkompass och traditionellt sjökort. Ha alltid första förband, tändstickor, dricksvatten och torrt ombyte ombord.

Boka din utbildning idag och säkra sommarens båtäventyr.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”