Skepparexamen i Stockholm tar dig till nya båtkunskaper

Du som är båtfantast har säkert drömt dig bort till hav långt bort och till ett liv utan kopplingar till vardagen som den normalt ser ut. Att guppa runt på till synes ändlösa vatten och spendera större delen av dagen antingen i båten eller i olika hamnar är faktiskt också en fullt möjlig verklighet.

Men det är inte en resa du bör genomföra om du inte har rätt kunskaper, erfarenheter och resurser. För dig som framförallt har intresse mindre fritidsbåtar finns det visserligen inga krav på båtkörkort. Däremot väljer många ändå att skaffa ett förarintyg, för att förbättra sina kunskaper om båtar, och båtliv. Du som önskar framföra båtar och skepp större än 12 meter måste dessutom följa upp detta med en skepparexamen, som är en äldre benämning på det som numera kallas för kustskepparintyg. Men vad ingår då i en kurs av det här slaget? En del av innehållet beskrivs här nedanför:

Navigering är ett fokusområde inom kustskepparintygets ramar. Du som läser kursen kommer att få lära dig positionsbestämning och navigationsmetoder som plottning och deviation. Allt för att du på bästa sätt skall kunna navigera säkert när du ger dig iväg på din drömseglats. Till detta hör också kursmoment som GPS och radar. Verktyg som ytterligare säkerställer din precision till havs. 

Man över bord-situationer, akutsjukvård och brand är alla exempel på säkerhetsrelaterade områden som ingår när du skaffar skepparexamen i Stockholm, eller andra städer. Långt ute till havs är det viktigt att klara av många olika situationer, utan vidare hjälp från professionella aktörer som troligen inte kan komma tillräckligt snabbt till platsen. Ett kustskepparintyg ger dig verktygen du behöver.

Kustskepparintyg är en bred utbildning som dessutom ger dig kunskap om meteorologi och hur du bäst tyder olika väderfenomen. Förutom det får du kunskap om stabilitet, kommunikationsmetoder, lagar och och förordningar gällande utrustning och liknande. Naturligtvis bygger utbildningen på både teoretiska och praktiska moment.

Du som är intresserad av att ge dig ut på en längre seglats kan kontakta Navigationsgruppen och anmäla dig till en kurs som exempelvis kustskepparintyg. Har du istället intresse av att framföra båtar i kommersiellt syfte kan du anmäla dig till utbildningen fartygsbefäl klass 8. Besök vår webbplats för mer information.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”