Ta ditt kustskepparintyg i Stockholm

Det är idag inte ett krav att ta båtkörkort i Sverige, men trots detta är det viktigt att alla som ämnar att framföra båt har både teoretisk och praktisk kunskap om hur man tar sig fram på våra vatten. På det sättet kan man njuta av en större frihet och samtidigt öka säkerheten för både sig själv och för andra. Att gå en kurs i navigation kan därför vara en god idé, både för den som är nybörjare och den som vill öka eller fräscha upp sina kunskaper.

Ett kustskepparintyg är en kurs man kan gå för att fördjupa sina kunskaper efter att man fått sitt förarintyg. Att ta ett kustskepparintyg, eller kustskepparexamen som det också kallas, är även ett krav för den som vill framföra skepp i Sverige. Kursen har både praktiska och teoretiska moment där man bland annat tränas i att navigera efter fyrar. Kustskepparintyget går mer in på navigering än förarintyget, och man studerar till exempel mörkernavigering och navigering utomskärs med strömberäkningar. Tar du ditt kustskepparintyg i Stockholm kommer du också att få lära dig mer om lagar och förordningar utomlands, vilket kan vara användbart om du planerar att resa utomlands och hyra båt där.

Kursen är utformad efter NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildning) kunskapskrav, och efter din kustskepparintyg utbildning i Stockholm kan du välja att skriva ett prov för en examensförrättare från NFB. Får du godkänt på detta prov erhåller du sedan ditt kustskepparintyg.

Det finns många företag du kan vända dig till om du vill öka dina kunskaper i navigation och båtförande. Ett sådant företag är svenska Navigationsgruppen AB, vilka genom sina experter erbjuder navigationsutbildningar på olika nivåer som bland annat förarintyg, kustskepparintyg, maskinbefäl, fartygsbefäl, handh. av snabba fartyg och kurser för vattenskoter. Navigationsgruppen håller utbildningar och kurser på Långholmen i centrala Stockholm, och är ett bra alternativ om du vill ta ditt kustskepparintyg i Stockholm. Hos dem arbetar personer med bakgrund som marinofficerare och lång erfarenhet av marina utbildningar. Med tron att kunskap ger dig mer frihet och säkerhet, erbjuder de kurser som gör det möjligt för fler att färdas och vistas i våra vatten och skärgårdar.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”