Vad krävs för att bli en bra kustskeppare

För att få framföra båtar större än 12 gånger 4 meter krävs ett intyg för kustskeppare. Men att gå rätt kurser är inte tillräckligt för att bli en bra kustskeppare i praktiken.

En bra kustskeppare måste, förutom utbildning och de intyg som krävs, besitta en del viktiga personliga egenskaper men också har vissa förmågor. Dessa förmågor kan till exempel vara att vara besitta bra ledaregenskaper. Som kustskeppare har man ansvaret över att möta önskningar och krav från till exempel besättning och ha förmågan att få dessa krav och önskemål att fungera tillsammans med de möjligheter som finns i ett mer realistiskt perspektiv. För detta krävs ledaregenskaper och flexibilitet för att det ska fungera.

Kustskeppare har det övergripande ansvaret för mindre båtar

Som kustskeppare har man ansvaret över allt som händer på båten eller det mindre fritidsskeppet. Det kan vara ansvar över navigering, besättning och eventuella passagerare. Med de fördjupade kunskaperna inom bland annat sjöregler och navigering under olika förhållanden som ett kustskepparintyg är bevis på, har man också förutsättningar att ta det ansvaret.

Vanliga uppgifter för kustskeppare

Som kustskeppare med kustskepparintyg är man ytterst ansvarig för besättningens arbetsmiljö och säkerhet, men också för båtens underhåll och att navigering sker på ett effektivt och säkert sätt.

Personliga egenskaper

Förutom att ha förmågan att leda en besättning när det gäller säkerhet och arbetsmiljö, så behöver en god kustskeppare även ha tekniska färdigheter och en teknisk förståelse, då det finns en hel del högteknisk utrustning på båten som behöver underhållas. Man ska också ha en god känsla för både navigering och de speciella förhållanden som gäller till sjöss.

Utbildning

Utbildning till kustskeppare sker vanligen genom en kurs, som innehåller både praktiska och teoretiska moment inom både navigering av olika slag och i olika situationer, navigering nattetid, sjövägsregler och mycket annat.

Behörighet för kustskeppare är framför allt ett grundläggande förarintyg för båt. Har man detta intyg kan man sedan gå ytterligare en kurs och sedan avlägga kustskeppareprov. Om det var länge sedan man gick kurs för förarintyget, kan det vara lämpligt att gå denna igen i samband med kursen för kustskeppare, då dessa kunskaper är bra att ha färska i minnet inför kustskepparkursen. För att lyckas med detta kustskeppareprov kan det vara fördelaktigt att studera till detta med hjälp av övningsfrågor för kustskepparintyget. Eftersom kursen inte bedrivs helt på distans kan dessa övningsfrågor vara ett bra sätt att förbereda sig inför kursen eller inför själva provet. När kursen sedan är avslutad och provet är avlagt, har man förhoppningsvis ett kustskepparintyg.