Vikten av att skaffa ett båtförarintyg

Även om det idag inte finns något lagstadgat krav på dig som båtägare att ha båtkörkort för att använda fritidsbåtar, finns det mycket som talar för att detta är något som kommer att införas i framtiden. Det är mycket viktigt att man som förare vet hur man ska hantera sin båt och navigera de vatten man rör sig i, både för sin egen och för andras säkerhet. Ju mer kunskap du besitter, desto tryggare blir du och desto större mängd frihet får du. Därför är det en god idé för alla som avser framföra fritidsbåt av något slag att gå en navigationskurs.

Det första steget mot ett rikare båtliv är att gå en kurs för att få ett förarintyg. Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i hur man navigerar. Kursen är till största del teoretisk och innehåller allt från hur man knyter en knop till hur man förhåller sig till olika väjningsregler. Föreläsningar varvas med egna uppgifter och kan kompletteras med ett praktikpass i en utbildningsbåt mot en extra summa. Efter en genomförd kurs kan du skriva ett prov med en förhörsförrättare från NFB (nämnden för båtlivsutbildning). Vid godkänt resultat får du ditt förarintyg och en intygsbok där du kan samla dina olika intyg.

Ett båt förarintyg visar att du har grundläggande förståelse för navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler och gör att du kan framföra din båt på ett säkert sätt. Om du vill gå en kurs för att få ett förarintyg kan du vända dig till Navigationsgruppen. De har utbildningar och kurser på olika nivåer ledda av personer med lång erfarenhet av det marina livet. Innan du gör provet för att ta ditt förarintyg kan du först testa dina kunskaper genom ett övningsprov för förarintyg.

Vare sig du helt saknar kunskap om livet till sjöss, eller bara vill friska upp dina kunskaper inom navigation, är alltså ett båt förarintyg en bra kurs att gå. Navigationsgruppen finns i Stockholm på Långholmen och erbjuder kurser som bland annat fartygsbefäl klass 8, maskinbefäl klass 8, kustskepparintyg och generell säkerhet till sjöss. Hos dem kan du också ta ditt förarintyg i Stockholm. Navigationsgruppen har som mål att berika båtlivet med kunskap för att skapa möjligheter för fler att färdas och vistas ute i våra vatten.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Navigationsgruppen.”